Γενικός Χειρουργός – Μαστολόγος

Κήλη

Χειρουργός Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Κήλη χειρουργός στον Εύοσμο

Η κήλη είναι η πρόπτωση ενός σπλάγχνου μέσω ενός χάσματος και εμφανίζεται σαν ένα εξόγκωμα κάτω από το δέρμα. Η πλαστική αποκατάσταση κήλης είναι μία από τις συχνότερες επεμβάσεις της γενικής χειρουργικής

Στις κήλες περιλαμβάνονται : Βουβωνοκήλη, ομφαλοκήλη, μηροκήλη, κήλη των αθλητών/ Σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, επιγαστρική κήλη / κήλη λευκής γραμμής, μετεγχειρητική κοιλιοκήλη, παραστομιακή κήλη, διαφραγματοκήλη, ορθοκήλη. Η ανατομία της π[περιοχής είναι μια από τις πιο δύσκολα κατανοητές και χρειάζεται ειδική εκπαίδευση για τον χειρουργό. Ωστόσο, η λεπτομερής γνώση της επιτρέπει στον ειδικό χειρουργό την αποτελεσματική αποκατάσταση του εκάστοτε ελλείματος, χρησιμοποιώντας τη βέλτιστη τεχνική και τα κατάλληλα κατά περίπτωση υλικά.

Διάγνωση κήλης

Η διάγνωση των κηλών βασίζεται κυρίως στο ιστορικό και στην κλινική εξέταση. Στις μέρες μας  χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα το υπερηχογράφημα, που στα χέρια ενός έμπειρου εξεταστή είναι πολύ χρήσιμο. Στην περίπτωση της βουβωνοκήλης ,οι ασθενείς συχνά αναφέρουν την παρουσία διόγκωσης στη μηροβουβωνική χώρα, η οποία σχετίζεται με συγκεκριμένες δραστηριότητες κα μεγαλώνει όταν αυξάνεται/ η ενδοκοιλιακή πίεση (π.χ. στο βήχα στο φτάρνισμα,  στην άρση βάρους κτλ.). Η διόγκωση αυτή μπορεί να είναι σταθερή ή να φουσκώνει και ξεφουσκώνει κατά περιόδους. Ενώ το μέγεθος και ενόχληση που προκαλεί ποικίλει.

“Έχει αναφερθεί σε μελέτες πως μέχρι και το 50% των ασθενών παρουσιάζουν αμφωτερόπλευρα κήλη κατά την λαπαροσκοπική επισκόπηση, ενώ κλινικά υπήρχαν ψηλαφητικά ευρήματα μόνο από τη μια πλευρά προεγχειρητικά”

Πότε χειρουργείται η κήλη

Υπάρχουν οι συμπτωματικοί ασθενείς και οι ασθενείς με κήλες που δεν έχουν ιδιαίτερες ενοχλήσεις. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κατανοητό από τον ασθενή ότι περίπου στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων που αποφασίζεται η παρακολούθηση, οι ασθενείς οδηγούνται στο χειρουργείο μέσα στην επόμενη 2-ετία, λόγω επιδείνωσης της συμπτωματολογίας. Η προγραμματισμένη αποκατάσταση είναι προτιμότερη από το χειρουργείο σε επείγουσα βάση.

 

Επιλογή αναισθησίας

Το χειρουργείο για την κήλη μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό ραχιαία, γενική ή τοπική αναισθησία με ενδοφλέβια καταστολή (μέθη). Παράγοντες που καθορίζουν το είδος της αναισθησίας είναι: η κατάσταση του ασθενούς, τις τεχνικές γνώσεις του χειρουργού στις διάφορες τεχνικές, ο τύπος της επέμβασης (ανοιχτή ή λαπαροσκοπική), τα χαρακτηριστικά της κήλης (υποτροπιάζουσα, ευμεγέθης, κατ’ επολίσθηση, αμφωτερόπλευρα, περισφιγμένη). Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτείται γενική αναισθησία.

Εγχείρηση κήλης

Οι τεχνικές αποκατάστασης των κηλών μπορούν να ταξινομηθούν σε:

Ανοιχτή

  • Με ράμματα
  • Με πλέγμα

Λαπαροσκοπική

Η επιλογή της εγχείρησης της κήλης βασίζεται: στην προτίμηση του ασθενούς, στην ανοχή στην αναισθησία, το μέγεθος της τομής, στην ένταση του μετεγχειρητικού πόνου και στο χρόνο ανάρρωσης. Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε έμπειρα χέρια, η λαπαροσκοπική εγχείρηση προσφέρει συνολικά τα περισσότερα πλεονεκτήματα, αν και μελέτες αμφισβητούν την εκτίμηση αυτή. Αποδεδειγμένα η λαπαροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί ένδειξη σε νέα και δραστήρια άτομα, τα οποία επιθυμούν να επιστρέψουν πολύ γρηγορά στην φυσιολογική τους δραστηριότητα ή σε άτομα που έχουν ανάγκη λόγω ηλικίας ή συνοδών νοσημάτων από μια πολύ ταχεία ανάρρωση και κινητοποίηση.

  • Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό του μακροχρόνιου άλγους στη μηροβουβωνική χώρα φθάνει το 20% μετα από ανοιχτή εγχείρηση, σε αντίθεση με ποσοστό 1% της λαπαροσκοπικής εγχείρησης για κήλη.
  • Έχει αναφερθεί πως μέχρι και το 50% των ασθενών παρουσιάζουν αμφωτερόπλευρα κήλη κατά τη λαπαροσκοπική επισκόπηση, ενώ κλινικά υπήρχαν ψηλαφητικά ευρήματα μόνο στη μια πλευρά προεγχειρητικά. Συνεπώς, και οι δυο πλευρές μπορούν να αποκατασταθούν με ελάχιστη παράταση της διάρκειας του χειρουργείου και χωρίς επιπρόσθετες τομές.
  • Για υποτροπιάζουσες ή αμφωτερόπλευρες βουβωνοκήλες, η λαπαροσκοπική προσέγγιση αποτελεί τη μέθοδο εκλογές
  • Η λαπαροσκοπική κήλη αποτελεί μια πιο δαπανηρή διαδικασία, αλλά με λιγότερο εγχειρητικό πόνο, την ταχύτερη ανάρρωση, το μειωμένο μακροχρόνιο άλγος στην περιοχή, καθώς και τα χαμηλότερα ποσοστά λοιμώξεων.

Η επιλογή της τεχνικής συν αποφασίζεται από χειρουργό και ασθενή και παραμένει εξατομικευμένη.

 

error: Content is protected !!