ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΚΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LASER

ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ LASER

ΑΙΜΟΡΡΟΙΔΕΣ LASER

ΠΕΡΙΕΔΡΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ LASER

 

Κύστη κόκκυγος laser

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική καταστροφής τριχοφωλεακής κύστης – συριγγίου με laser διόδου 1470 nm

Περιπρωκτικό συρίγγιο laser

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική καταστροφής περιεδρικού συριγγίου με laser διόδου – FiLaC

Αιμορροΐδες laser

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική πλαστικής αποκατάστασης με laser διόδου 1470 nm. LHP

Εισαγωγή 

Το άρθρο που ακολουθεί αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας – ενημέρωσης με το κοινό και τους ασθενείς με στόχο την εκπαίδευση τους σε ένα τρόπο σκέψης ώστε να είναι ικανοί να ‘‘φιλτράρουν’’ κατά το δυνατόν τις ιατρικές πληροφορίες που λαμβάνουν από τα διάφορα ΜΜΕ.

Με την παραδοχή ότι η ιατρική επιστημονική πληροφορία είναι συχνά βαρετή, απαιτεί χρόνο, συγκέντρωση και βασικές γνώσεις ιατρικής ορολογίας ώστε να κατανοηθεί, ανθίζει στις μέρες μας η ‘‘πειραγμένη’’, εύκολη, τροποποιημένη πληροφορία εντυπωσιασμού.

Αυτού του είδους η πληροφορία είναι ανακριβής, δεν έχει στόχο την πληροφόρηση, στοχεύει μόνο στις εντυπώσεις και την έκκλυση συναισθήματος με στόχο την κατευθυνόμενη αντίδραση. Ενίοτε αποτελεί παραπληροφόρηση ενώ ταυτόχρονα αγγίζει τα όρια της δυσπληροφόρησης.

Το αντίδοτο στις αποσπασματικές, ανακριβείς ιατρικές πληροφορίες είναι η εκπαίδευση σε ένα τρόπο σκέψης που στηρίζεται στην λογική, σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα και σε αντικειμενικά επιχειρήματα.

Η διάδοση της ορθής και επιστημονικά τεκμηριωμένης πληροφορίας από ειδικούς αποτελεί την απάντηση στην φαινομενικά ενδιαφέρουσα, ‘‘πιασάρικη’’, ανακριβή και χειριστική πληροφορία εντυπωσιασμού.

Αιμορροΐδες laser

Η αιμορροΐδες αποτελούν μια από τις συχνότερες πρωκτικές παθήσεις. Στο άρθρο που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με τις εσωτερικές αιμορροΐδες, την αιμορροϊδοπλαστική με χρήση διοδικού λέιζερ (LHP) και την χρήση ενέργειας λέιζερ στην αντιμετώπιση της αιμορροϊδοπάθειας.  Ο όρος αιμορροΐδες θα χρησιμοποιηθεί συχνά ως συντομογραφία του όρου εσωτερικές αιμορροΐδες III -IV βαθμού.

Οι αιμορροΐδες διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η οδοντωτή γραμμή (μία ανατομική οντότητα μέσα στον πρωκτικό σωλήνα) διαχωρίζει τις αιμορροΐδες σε εσωτερικές και εξωτερικές. Πάνω από την οδοντωτή γραμμή, οι εσωτερικές αιμορροΐδες προέρχονται από τα άνω αιμορροϊδικά πλέγματα και καλύπτονται από βλεννογόνο. Με την πάροδο του χρόνου η συνεχής διόγκωση των έσω αιμορροϊδικών πλεγμάτων (πάνω από την οδοντωτή γραμμή) και η εξασθένιση των ανατομικών τους στηριγμάτων στον υποβλεννογόνιο χιτώνα, έχουν αποτέλεσμα την ολίσθηση ή πρόπτωση τους με την εμφάνιση των σημείων και συμπτωμάτων της αιμορροϊδοπάθειας. Οι αιμορροΐδες ταξινομούνται ανάλογα με τον βαθμό πρόπτωσης ή ολίσθησης σε 4 κατηγορίες ή βαθμούς

1ου βαθμού δεν προπίπτουν, συνήθως εμφανίζουν αιμορραγία κατά την κένωση, διαγιγνώσκονται με πρωκτοσκόπηση

2ου βαθμού προπίπτουν αλλά ανατάσσονται αυτόματα

3ου βαθμού προπίπτουν και ανατάσσονται με χειρισμούς

4ου βαθμού προπίπτουν σταθερά

Η απώλεια αίματος και τα υπόλοιπα συμπτώματα μπορούν να εκδηλωθούν στα διάφορα στάδια, ενώ η ένταση τους ποικίλει.

Η συχνότητα με την οποία συναντούμε την αιμορροϊδοπάθεια στον γενικό πληθυσμό δεν έχει μελετηθεί με ακρίβεια. Κυμαίνεται σύμφωνα με μελέτες από 4,4% (1) έως  38.93% (2).

Όπως αναφέρθηκε οι εσωτερικές αιμορροΐδες κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες ανάλογα με τον βαθμό πρόπτωσης από τον πρωκτό. Οι αιμορροΐδες πρώτου και δευτέρου βαθμού συνήθως δεν εκδηλώνονται με τόσο έντονα συμπτώματα και αντιμετωπίζονται συντηρητικά (δεν απαιτούν χειρουργείο) ενώ οι αιμορροΐδες τρίτου και τετάρτου βαθμού σχεδόν πάντα απαιτούν χειρουργική επέμβαση.

Xειρουργικές τεχνικές αντιμετώπισης αιμορροϊδοπάθειας

Η χειρουργική θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας διακρίνεται σε δύο κύριες κατηγορίες

 1. στις επεμβάσεις που πραγματοποιείται εκτομή, δηλαδή αφαίρεση των αιμορροΐδων, οι οποίες ονομάζονται αιμορροϊδεκτομές και
 2. στις επεμβάσεις που δεν πραγματοποιείται εκτομή – κόψιμο – αφαίρεση των αιμορροΐδων, (ελάχιστο χειρουργικό τραύμα) που ονομάζονται ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές. Η διαφορά μεταξύ των δυο κατηγοριών δεν βρίσκεται τόσο στην αποτελεσματικότητα, την υποτροπή ή τις επιπλοκές όσο στον μετεγχειρητικό πόνο, τον χρόνο ανάρρωσης και στο κόστος λόγω αναλώσιμων υλικών σε κάποιες από αυτές.

Πιο αναλυτικά

 1. Ως αιμορροϊδεκτομή ορίζεται η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία ανεξαρτήτως τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και την τεχνική, εκτελείται εκτομή – αφαίρεση των εξωτερικών αιμορροΐδων με το δέρμα που τις καλύπτει και των εσωτερικών με τον βλεννογόνο που τις καλύπτει. Η εκτομή συμβαίνει κόβοντας περιμετρικά με χρήση ειδικού εργαλείου και εκτελώντας τομή ελλειψοειδή. Η εκτομή (το κόψιμο και το χειρουργικό τραύμα που προκύπτει) λόγω της ιδιαίτερης νευροανατομίας της περιοχής αποτελεί αιτία του επώδυνου μετεγχειρητικού διαστήματος. Δηλαδή η αιμορροϊδεκτομή ανεξάρτητα αν χρησιμοποιήσουμε κλασικό νυστέρι ή άλλου είδους εργαλείο για να κόψουμε (παράδειγμα νυστέρι λέιζερ CΟ2, harmonic scalpel, LigaSure), λόγω της ανατομίας της περιοχής συνοδεύεται από μετεγχειρητικό  πόνο μέσης – αυξημένης έντασης.
 2. Ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική τεχνική ορίζεται η επέμβαση που δεν πραγματοποιείται εκτομή (βλεννογόνου, πρωκτοδέρματος και αιμορροϊδικών όζων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
 • αιμορροϊδοπλαστική με ενέργεια λέιζερ LHP
 • απολίνωση με καθοδήγηση doppler των τελικών αρτηριών με ράμμα – THD ή λέιζερ – μέθοδος HeLP
 • (Η αιμορροΐδοπηξία με χρήση κυκλικού αναστομωτήρα, αναφέρεται και στις ελάχιστα επεμβατικές αλλά κυρίως στις μη εκτομικές – Non-excisional surgical techniques)

Συμπέρασμα: η αιμορροϊδεκτομή (ανεξαρτήτως τεχνικής και εργαλείων) χαρακτηρίζεται από μετεγχειρητικό πόνο, συχνά έντονο, ενώ μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική προκαλεί σημαντικά λιγότερο πόνο. (Γιατί δεν υπάρχει μεγάλο τραύμα κάτω από την οδοντωτή γραμμή). 

Αιμορροΐδες και λέιζερ

Είναι απαραίτητο να διευκρινίσουμε τι ακριβώς σημαίνει θεραπεία αιμορροΐδων με λέιζερ.

Όπως αναφέρθηκε οι καινούργιες τεχνικές στοχεύουν σε λιγότερο επεμβατικά χειρουργεία με την αποφυγή κατά τον δυνατόν της εκτομής των όζων, κατά συνέπεια απουσία ή ελάχιστο χειρουργικό τραύμα κάτω από την οδοντωτή γραμμή δηλαδή στην περιοχή που προκαλεί πόνο μετεγχειρητικά.

Για την θεραπεία της αιμορροϊδοπάθειας με χρήση λέιζερ υπάρχουν 3 τεχνικές.

Η μια είναι μία παραλλαγή της παραδοσιακής τεχνικής ανήκει στην κατηγορία αιμορροϊδεκτομών, ονομάζεται αιμορροϊδεκτομή με λέιζερ CO2, ,

ενώ οι άλλες δύο κατατάσσονται στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές χωρίς εκτομή και ονομάζονται

 1. απολίνωση τελικών κλάδων αιμορροϊδικής αρτηρίας με χρήση λέιζερ και doppler καθοδήγηση, HeLP (hemorrhoidal laser procedure)
 2. αιμορροϊδοπλαστική με χρήση λέιζερ, LHP (Laser Hemorrhoidoplasty Procedure)

Συμπέρασμα: η ενέργεια λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναλόγως την τεχνική και το ειδικό αναλώσιμο εργαλείο, και στις τεχνικές εκτομής και στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θεραπείας της αιμορροϊδοπάθειας.  

H επιλογή μεταξύ εκτομής ή όχι εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε περιστατικού (κατηγορία αιμορροϊδοπάθειας, κυκλική ή τμηματική, συμπτωματολογία, ηλικία ασθενούς, συμπαρομαρτούντων νοσημάτων κτλ.)

Αιμορροϊδοπλαστική με λέιζερ

Μια από τις δύο ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές με λέιζερ αποτελεί η αιμορροϊδοπλαστική με διοδικό laser, κατά την οποία δεν πραγματοποιείται εκτομή – κόψιμο, αλλά υποβλεννογόνιος εφαρμογή ενέργειας λέιζερ (εντός της αιμορροΐδας) ακτινοβολώντας τον υπερτροφικό αιμορροϊδικό ιστό επιφέροντας την συρρίκνωση του. Πραγματοποιείται με μία μικρή τομή από την οποία εισάγεται ο ειδικός καθετήρας λέιζερ εντός του αιμορροϊδικού όζου, εφαρμόζεται ενέργεια λέιζερ και αυτό έχει αποτέλεσμα να ρικνώνεται  ο αιμορροϊδικός ιστός για τις επόμενες μέχρι και 12 εβδομάδες.

Η τεχνική εφαρμόστηκε από το 2006 και μελετήθηκε για 3 χρόνια επίσημα. Το 2009 παρουσιάστηκε με τον όρο αιμορροϊδοπλαστική με laser (LHP). Από το τότε έχει αξιολογηθεί και συγκριθεί με τις άλλες τεχνικές αντιμετώπισης της αιμορροϊδοπάθειας με διάφορες μελέτες. Η μελέτες αυτές αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μεθόδου σε σχέση με τις υπόλοιπες καθώς και καθαυτής.

Στις περισσότερες το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι αποτελεί μία ασφαλή χειρουργική τεχνική με σημαντικά λιγότερο πόνο μετεγχειρητικά σε σχέση με την κλασική χειρουργική αιμορροϊδεκτομή (Ferguson – Milligan Morgan ) μέσος όρος άλγους 2,5/10, σε περιπτώσεις αιμορροϊδοπάθειας ΙΙΙ βαθμού (3).

Χειρουργική τεχνική αιμορροϊδοπλαστικής με χρήση λέιζερ LHP

Συνοπτικά περιγράφεται ως εξής

 1. Τοποθέτηση του ασθενή σε θέση λιθοτομής
 2. Επισκόπηση με πρωκτοσκόπιο των αιμορροϊδικών όζων
 3. Απολίνωση με απορροφήσιμο ράμμα στη βάση των όζων
 4. Τομή 1 με 1,5 εκ από όπου εισάγεται υποβλεννογόνια ο ειδικός καθετήρας εφαρμογής ενέργειας λέιζερ
 5. Εφαρμογή ενέργειας λέιζερ από το διοδικό λέιζερ, κατά την διάρκεια της απόσυρσης της ίνας επιτυγχάνοντας σύγκλειση αγγειακών δομών και σμίκρυνση των αιμορροϊδικών όζων.
 6. Πλαστική Ζ με ράμμα αναλόγως την περίπτωση.
 7. Πλάγια έσω σφηγκτηροτομή αναλόγως την περίπτωση

 

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό πρωκτολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Κύστη κόκκυγος laser

 • Τεχνική FiLaC (Fistula Laser Closure)
 • Γρήγορη αποθεραπεία και επιστροφή στις δραστηριότητες
 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα με εύκολη μετεγχειρητική διαχείριση

Αιμορροΐδες στην εγκυμοσύνη

Η αιμορροϊδοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί ένα συχνό κλινικό φαινόμενο. Ο επιπολασμός της νόσου…

error: Content is protected !!