Παραεδρικό / Περιεδρικό συρίγγιο -Απόστημα – Χειρουργός Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Χειρουργός – Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Tι είναι το πρωκτικό απόστημα / συρίγγιο

Το περιπρωκτικό απόστημα, είναι μια κοιλότητα γεμάτη πύον, κάτω από το δέρμα, γύρω από τον πρωκτό. Το 90% των περιπτώσεων απόστημα συριγγιο πρωκτού | Χειρουργός Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλοςοφείλεται σε φλεγμονή από μία εκ των 10-15 πρωκτικών κρυπτών (του Morgagni), που βρίσκονται περιμετρικά της οδοντωτής γραμμής. Στις κρύπτες αυτές απεκκρίνουν οι αδένες του πρωκτού, που βρίσκονται μεταξύ έσω και έξω σφιγκτήρα και βοηθούν στην αφόδευση με τη λίπανση  των κοπράνων. Η φλεγμονή από μικρόβια των κοπράνων στους αδένες αυτούς, δημιουργεί μια σηπτική εστία η οποία επεκτείνεται κατά μήκος της οδού με μικρότερη αντίσταση, περνώντας μεταξύ, δια ή πάνω από τους σφιγκτήρες του πρωκτού. Όταν σχηματίζεται κοιλότητα με πύον έχουμε το απόστημα , όταν σχηματίζεται μια σήραγγα επικοινωνίας μεταξύ εστίας και δέρματος ή το εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα, έχουμε το περιπρωκτικό συρίγγιο.

Τα συμπτώματα του περιπρωκτικού / περιεδρικού αποστήματος

είναι ο έντονος πόνος, η ερυθρότητα, η διόγκωση και κάποιες φορές ο πυρετός

Τα συμπτώματα του περιεδρικού περιπρωκτικού συριγγίου

είναι εκροή οροαιματηρού, ρυπαρού υγρού ή πύου, από το στόμια στο δέρμα ή στο εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος

είναι η άμεση επείγουσα χειρουργική διάνοιξη και αφαίρεση του περιεχομένου του. Κατά την διάρκεια του χειρουργείου διενεργείται πρωκτοσκοπιση για αναγνώριση στομίων από συριγγώδεις πόρους

 

Η επιλογή των παραπάνω τεχνικών αποφασίζεται κατά περίπτωση, διαφέρει από ασθενή σε ασθενή και έχει στόχο την ταχεία ανάρρωση, την οριστική λύση του προβλήματος και την ανώδυνη επιστροφή στις δραστηριότητες του ασθενούς.

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Αιμορροΐδες στην εγκυμοσύνη

Η αιμορροϊδοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί ένα συχνό κλινικό φαινόμενο. Ο επιπολασμός της νόσου…
error: Content is protected !!