Βουβωνοκήλη | Χειρουργός Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Βουβωνοκήλη

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση.

Γρήγορη αποθεραπεία και επιστροφή στις δραστηριότητες

Καραολή και Δημητρίου 92, Εύοσμος Θεσσαλονίκη.

  2310-758732

Βουβωνοκήλη τι είναι:

Είναι η κήλη που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα (δηλαδή μεταξύ κοιλιάς και μηρού) και αποτελεί ένα φούσκωμα από την  παρουσία κοιλιακού σπλάχνου π.χ.  έντερο,  που διαπερνά το κοιλιακό τοίχωμα και βρίσκεται κάτω από το δέρμα .

Πιο συχνά συναντούμε τη βουβωνοκήλη σε άνδρες.

Μπορεί να υπάρχει δεξιά, αριστερά, ή ταυτόχρονα και στις δυο μεριές.

Αν φτάνει μέχρι το όσχεο ονομάζεται οσχεοβουβωνοκήλη.

Βουβωνοκήλη συμπτώματα

Οι ασθενείς με βουβωνοκήλη αναφέρουν ένα εξόγκωμα στη βουβωνική περιοχή, που συνήθως δεν προκαλεί πόνο, αλλά μία απροσδιόριστη ενόχληση. Μπορεί να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει ανάλογα αν ο ασθενής σηκώνει βάρος ή ξαπλώνει σε ηρεμία. Όταν η κήλη σταματά να μπαίνει και να βγαίνει αυτόματα, και βρίσκεται συνεχώς έξω, κάτω από το δέρμα, τότε ονομάζεται επιπλεγμένη, μη ανατάξιμη, και έχει πιθανότητες να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, όπως περίσφιξη. Στην περίπτωση αυτή το περιεχόμενο σπλάγχνο π.χ. έντερο μπορεί να χάσει την αιμάτωση του, γιατί έχει «σφηνώσει», με πιθανότητα να νεκρωθεί. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, απαιτείται χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης.

Θεραπεία, επέμβαση βουβωνοκήλης με λαπαροσκόπηση

Η χρήση της λαπαροσκόπησης στην εγχείρηση της βουβωνοκήλης (λαπαροσκοπική πλαστική κήλης) επιτρέπει στο χειρουργό να αναγνωρίζει την κήλη και την γύρω ανατομία με μεγάλη ευκρίνεια και μεγέθυνση, κοιτώντας απευθείας με την λαπαροσκοπική ειδική κάμερα. Η επέμβαση πραγματοποιείται με 3 μικρές τομές δέρματος, από τις οποίες με την κάμερα για λαπαροσκόπηση και τα ειδικά εργαλεία, καθηλώνεται ένα πλέγμα πολυπροπυλενίου στο πίσω κοιλιακό βουβωνικό τοίχωμα. Ο ασθενής παίρνει εξιτήριο συνήθως την ίδια ή την επόμενη μέρα.

Υπάρχουν δυο τεχνικές λαπαροσκοπικής αποκατάστασης βουβωνοκήλης, η TEP και η TAPP.

Πλεονεκτήματα , βουβωνοκήλη μετεγχειρητικά

 • Ελάχιστος πόνος μετα το χειρουργείο, ανώδυνη επέμβαση
 • Γρήγορη ανάκτηση των δραστηριοτήτων του ασθενούς
 • Μικρές τομές του δέρματος με καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα
 • Μειωμένα ποσοστά λοίμωξης τραύματος
 • Μείωση χρόνου αποχής από την εργασία του ασθενούς, που συνεπάγεται μείωση του κόστους για τον ασθενή.
 • Σε περίπτωση αμφωτεροπλευρης κήλης , η αποκατάσταση γίνεται στο ίδιο χειρουργείο χωρίς επιπλέον τραύμα

Βουβωνοκήλη. Χειρουργείο και επιλογή αναισθησίας

Το χειρουργείο για την βουβωνοκήλη μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό ραχιαία, γενική ή τοπική αναισθησία με ενδοφλέβια καταστολή (μέθη). Παράγοντες που καθορίζουν το είδος της αναισθησίας είναι: η κατάσταση του ασθενούς, τις τεχνικές γνώσεις του χειρουργού στις διάφορες τεχνικές, ο τύπος της επέμβασης (ανοιχτή ή λαπαροσκοπική), τα χαρακτηριστικά της κήλης (υποτροπιάζουσα, ευμεγέθης, κατ’ επολίσθηση, αμφωτερόπλευρη, περισφιγμένη). Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε λαπαροσκοπική επέμβαση απαιτείται γενική αναισθησία.

Βουβωνοκήλη χειρουργείο

Οι τεχνικές αποκατάστασης μίας κήλης μπορούν να ταξινομηθούν σε:

1) Ανοιχτή τεχνική

Με ράμματα

Με πλέγμα

2) Λαπαροσκοπική τεχνική

Λαπαροσκοπική θεραπεία κήλης

Υπάρχουν δύο τεχνικές λαπαροσκόπησης – πλαστικής βουβωνοκήλης, ομφαλοκήλης

Η επιλογή της εγχείρησης της κήλης βασίζεται: στην προτίμηση του ασθενούς, στην ανοχή στην αναισθησία, το μέγεθος της τομής, στην ένταση του μετεγχειρητικού πόνου και στο χρόνο ανάρρωσης. Βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, σε έμπειρα χέρια, η λαπαροσκοπική εγχείρηση προσφέρει συνολικά τα περισσότερα πλεονεκτήματα, αν και μελέτες αμφισβητούν την εκτίμηση αυτή. Αποδεδειγμένα η λαπαροσκοπική αποκατάσταση αποτελεί ένδειξη σε νέα και δραστήρια άτομα, τα οποία επιθυμούν να επιστρέψουν πολύ γρηγορά στην φυσιολογική τους δραστηριότητα ή σε άτομα που έχουν ανάγκη λόγω ηλικίας ή συνοδών νοσημάτων από μια πολύ ταχεία ανάρρωση και κινητοποίηση.

Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι το ποσοστό του μακροχρόνιου άλγους στη μηροβουβωνική χώρα φθάνει το 20% μετά από ανοιχτή εγχείρηση, σε αντίθεση με ποσοστό 1% της λαπαροσκοπικής εγχείρησης για κήλη.

Έχει αναφερθεί πως μέχρι και το 50% των ασθενών παρουσιάζουν αμφωτερόπλευρα κήλη κατά τη λαπαροσκοπική επισκόπηση, ενώ κλινικά υπήρχαν ψηλαφητά ευρήματα μόνο στη μια πλευρά προεγχειρητικά. Συνεπώς, και οι δυο πλευρές μπορούν να αποκατασταθούν με ελάχιστη παράταση της διάρκειας του χειρουργείου και χωρίς επιπρόσθετες τομές.

Για υποτροπιάζουσες ή αμφωτερόπλευρες βουβωνοκήλες, η λαπαροσκοπική προσέγγιση αποτελεί τη μέθοδο εκλογής

Η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της κήλης αποτελεί μια πιο δαπανηρή διαδικασία, αλλά με λιγότερο εγχειρητικό πόνο, ταχύτερη ανάρρωση, μειωμένο μακροχρόνιο άλγος στην περιοχή. Συνοδεύεται ακόμη, από χαμηλότερα ποσοστά λοιμώξεων.

Η επιλογή της τεχνικής συναποφασίζεται από χειρουργό και ασθενή και παραμένει εξατομικευμένη.

 

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Βουβωνοκήλη αποκατάσταση

Είναι η κήλη που εμφανίζεται στη βουβωνική χώρα (δηλαδή μεταξύ κοιλιάς και μηρού) και αποτελεί ένα φούσκωμα από την  παρουσία κοιλιακού σπλάχνου π.χ.  έντερο,  που διαπερνά το κοιλιακό τοίχωμα και βρίσκεται κάτω από το δέρμα

Ομφαλοκήλη αποκατάσταση

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση με τοποθέτηση ειδικού πλέγματος. Γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητες. Ελάχιστο πόνος.

Κήλη

 • Λαπαροσκοπική αποκατάσταση
 • Γρήγορη αποθεραπεία και επιστροφή στις δραστηριότητες
 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα με εύκολη μετεγχειρητική διαχείριση

Απόστημα πρωκτού - συρίγγιο

Το περιπρωκτικό απόστημα, είναι μια κοιλότητα γεμάτη πύον, κάτω από το δέρμα, γύρω από τον πρωκτό. Το 90% των περιπτώσεων οφείλεται σε φλεγμονή από μία εκ των 10-15 πρωκτικών κρυπτών (του Morgagni), που βρίσκονται περιμετρικά της οδοντωτής γραμμής.

Κύστη κόκκυγα laser

 • Τεχνική FiLaC (Fistula Laser Closure
 • Γρήγορη αποθεραπεία και επιστροφή στις δραστηριότητες
 • Ελάχιστο χειρουργικό τραύμα με εύκολη μετεγχειρητική διαχείριση
error: Content is protected !!