ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΟΖΟΣ

Οζοι θυροειδούς – Χειρουργoς Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΟΣ ΟΖΟΣ

Κάθε διακριτή βλάβη, εντός του θυρεοειδούς αδένα που αναγνωρίζεται απεικονιστικά με διαφορετική σύσταση από το υπόλοιπο παρέγχυμα

Μη ψηλαφητοί όζοι που αναγνωρίζονται τυχαία σε διάφορες απεικονιστικές μεθόδους,  ονομάζονται τοιχαιώματα και έχουν τα ίδια ποσοστά κακοήθειας με τους ψηλαφητούς όζους του ιδίου μεγέθους

Όζοι που ανευρίσκονται σε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με τη χρήση φθοριωμένης γλυκόζης (18FDG-PET), στο 1% με 2% των περιπτώσεων, έχουν 33% πιθανότητες για κακοήθεια, χρήζουν άμεσης διερεύνησης

Γενικά, χρήζουν διερεύνησης οι όζοι μεγέθους >1 cm ενώ για όζους με διάμετρο <1εκ η διαγνωστική προσέγγιση εξαρτάται από την ύπαρξη στοιχείων ύποπτων για κακοήθεια( ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια, ιστορικό ακτινοβόλησης τράχηλου κεφαλής, ιστορικό καρκίνου θυρεοειδούς σε 1 η περισσότερους συγγενείς πρώτου βαθμού

ΟΖΟΙ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

Ο επιπολασμός των ψηλαφητών όζων κυμαίνεται μεταξύ 4%- 7%, εν τούτης, μη ψηλαφητοί όζοι ανακαλύπτονται τυχαία, είτε μέσω απεικονιστικών μεθόδων είτε σε νεκροτομικές μελέτες, σε ποσοστό 19-67%

Είναι 4 φορές πιο συχνοί στις γυναίκες, ενώ η συχνότητας τους αυξάνεται με την ηλικία, την έκθεση σε ακτινοβολία και την μειωμένη πρόσληψη ιωδίου

Επί του σύνολου των όζων, το 80% αντιστοιχούν σε κολλοειδείς όζους, κύστεις η θυρεοειδίτιδα, το 10%-15% σε θυλακιώδες αδένωμα και αδένωμα εκ κυττάρων του Harthle

Το 5% μόνο των όζων υποκρύπτουν κακοήθεια

Η πρόκληση έγκειται στη διάκριση μεταξύ ασθενών με κακοήθεια, οι οποίοι χρήζουν χειρουργικής θεραπείας, από τους ασθενείς με καλοήθη νόσο που απλώς χρήζουν παρακολούθησης

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

  • Ιστορικό και φυσική εξέταση
  • Προσδιορισμός επιπέδων θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH)
  • Υπερηχογράφημα υψηλής ευκρίνειας
  • Σπινθηρογράφημα με ιώδιο 123 ή Tc 99m
  • Βιοψία δια λεπτής βελόνης (FNAB)

AACE/AME/ETA Thyroid Nodule Guidelines, Endocr Pract. 2010

 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

  • Σε ψηλαφητό όζο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθος, στο σχήμα, στη σύσταση και στην κινητικότητα
  • Ανεύρεση ενός συμπαγούς η σκληρού όζου
  • Η καθήλωση του στους γειτονικούς ιστούς
  • Η ύπαρξη τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας
  • Η ύπαρξη ευαισθησίας η άλγους κατά την ψηλάφηση του τραχήλου αποτελεί συνήθως εκδήλωση θυρεοειδίτιδας
error: Content is protected !!