Πιάνω κάτι στη μασχάλη | Μαστολόγος Eύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Όγκοι μασχάλης

Μαστολόγος Εύοσμος, 2310-758732, Ανδρέα Παπανδρέου 69, Δήμος Ευόσμου Κορδελιού

Το παρακάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Πιάνω κάτι στη μασχάλη – Εισαγωγή

Η μασχαλιαία κοιλότητα περιέχει ιστούς μεσεγχυματικής προέλευσης, όπως λιπώδη ιστό, νεύρα, αγγεία και λεμφαδένες, από τους οποίους μπορεί να αναπτυχθούν διάφορα νοσήματα καλοήθη και κακοήθη. Τα νοσήματα της μασχαλιαίας κοιλότητας που εκδηλώνονται σαν ψηλαφητά μορφώματα (μπιλάκι στη μασχάλη) μπορούν να διαχωριστούν σε καλοήθεις και κακοήθεις όγκους οι οποίοι προέρχονται από λεμφαδενοπάθειες, από παθολογικές καταστάσεις ή νεοπλασίες των υπόλοιπων μεσεγχυματικής προέλευσης ιστών (νεύρα, μύες, λίπος, αγγεία) καθώς και του έκτοπου μαστικού αδένα που ενίοτε εντοπίζεται στην ίδια περιοχή.

Με άλλα λόγια οι παθολογικές οντότητες που εκδηλώνονται στην μασχαλιαία κοιλότητα αποτελούνται από την μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια και τους όγκους της μασχαλιαίας χώρας.

Οι πιο συχνοί κακοήθεις όγκοι (νεοπλασίες), που συναντώνται στην μασχαλιαία κοιλότητα αποτελούνται από τις μεταστάσεις καρκίνου του μαστού, η πιο συχνή λεμφαδενοπάθεια αποτελείται από την αντιδραστική καλοήθης υπερπλασία των μασχαλιαίων λεμφαδένων ενώ οι όγκοι στην ίδια περιοχή, που προέρχονται από τους ιστούς εκτός των λεμφαδένων εμφανίζονται με πολύ μικρότερη συχνότητα. (12)

Γρομπαλάκι στη μασχάλη – Ορισμός μασχαλιαίας χώρας

Η μασχάλη ορίζεται ως ο πυραμοειδής χώρος που βρίσκεται μεταξύ του άνω πλάγιου τμήματος του θώρακα, της έσω επιφάνειας του άνω άκρου και απευθείας κάτω από την άρθρωση του ώμου. Στην μασχαλιαία κοιλότητα περιέχονται η μασχαλιαία αρτηρία και φλέβα, το βραχιόνιο πλέγμα με τους κλάδους του, κλάδοι από τα μεσοπλεύρια νεύρα, λεμφαδένες, λιπώδης ιστός, ινώδης ιστός, και ενίοτε επικουρικός μαστικός αδένας

Πρήξιμο στους λεμφαδένες στη μασχάλη – Βασική ανατομία λειτουργία λεμφαδένα

Έχουμε τη λέμφο που φτάνει με τα λεμφαγγεία που εισέρχονται στον λεμφαδένα σε πολλαπλές θέσεις, στο εσωτερικό υπάρχει ένας μεγάλος πληθυσμός από Β και Τ λεμφοκύτταρα που η δουλειά τους είναι να δεσμεύσουν διάφορα αντιγόνα ή καρκινικά κύτταρα Έχουμε > 600 λεμφαδένες σε διάφορες θέσεις Ο κύριος ρόλος είναι να αποκαθαίρουνε το εξωκυττάριο υγρό από αντιγόνα Οι φυσιολογικοί λεμφαδένες έχουν διάμετρο κατά προσέγγιση μέχρι 1-1,5 εκ, μέχρι 1,5 -2 οι βουβωνικοί, επιτροχίλιοι μέχρι 0,5 εκ (δεν καθορίζει το μέγεθος κατ’αποκλειστικότητα την παθολογία ή όχι του λεμφαδένα)

Λεμφαδενοπάθεια ορισμός

Ο όρος είναι περιγραφικός και υποδηλώνει ότι τα επιμέρους κύρια χαρακτηριστικά (μέγεθος, σύσταση, αριθμός, σχέσεις) μεμονωμένου λεμφαδένα ή του συνόλου των λεμφαδένων του λεμφικού συστήματος ή συγκεκριμένης ομάδας αποκλίνουν του φυσιολογικού. Ότι λοιπόν αποκλίνει από το φυσιολογικό στους λεμφαδένες μπορεί να βάλει κανείς μια ετικέτα και να την ονομάσει λεμφαδενοπάθεια.

Λεμφαδενίτιδα ορισμός

Ο όρος λεμφαδενίτιδα είναι συγκεκριμένος και περιλαμβάνει μόνο αυτές τις περιπτώσεις λεμφαδενοπάθειας που είναι λοιμώδους φύσεως που δηλαδή, συνοδεύονται από τα κλασικά σημεία φλεγμονής . Η απόκλιση από το φυσιολογικό αποτελείται από διόγκωση, πυρετό, πόνο, ερυθρότητα του υπερκείμενου δέρματος, αποστηματοποίηση και είναι λοιμώδους αιτιολογίας. (ιούς, βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα)

Πιάνω ένα μπιλάκι στη μασχάλη μου

Διερεύνηση μασχαλιαίας μάζας- διόγκωσης – μπιλάκι – ψηλαφητού μορφώματος

Η εκτίμηση μασχαλιαίας διόγκωσης αρχίζει με την κλινική εξέταση και ένα λεπτομερειακό ιστορικό, συνεχίζει με απεικονιστικές εξετάσεις και ενίοτε με βιοψία. Η επιλογή τους εξαρτάται από την ηλικία της ασθενούς σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες πληροφορίες από το ιατρικό ιστορικό. Έτσι για ηλικίες κάτω των 30 ετών αρχίζει με υπερηχογραφική εξέταση ενώ μετά τα 30 έτη αναλόγως το περιστατικό ή τις κατευθυντήριες οδηγίες όπως για παράδειγμα στις ΗΠΑ, αρχίζει με μαστογραφία την οποία ακολουθεί κατευθυνόμενο υπερηχογράφημα σύμφωνα με την τελευταία. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αγγλίας καθώς και άλλων χωρών η προηγούμενη απεικονιστική ακολουθία συμβαίνει από τα 40 έτη και έπειτα (1). Στην κλινική πράξη συνήθως ακολουθείται η δεύτερη ακολουθία εξετάσεων, με τον κανόνα να παραμένει ότι η απόφαση λαμβάνεται αναλόγως τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε περιστατικού.

Πιθανά μορφώματα λόγω λεμφαδενοπάθειας ή νεοπλασμάτων μασχαλιαίας χώρας

Μια αδρή εκτίμηση όσον αφορά την διαφοροδιάγνωση για την μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια και τους όγκους της μασχαλιαίας χώρας αποτελεί η παρακάτω

1)Καλοήθης αντιδραστική λεμφαδενική υπερπλασία.

2)Λεμφαδενοπάθεια λόγω ενθεμάτων σιλικόνης

3) Λεμφαδενοπάθεια μασχάλης λόγω σαρκοείδωσης

4) Λεμφαδενοπάθεια από Ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα (Kikucki fujimoto disease)

5) Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα

6) Μεταστάσεις από καρκίνο μαστού

7) Μεταστάσεις στους λεμφαδένες από άλλα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα

Μεταστάσεις χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία

9) Λεμφαδενοπάθεια από λέμφωμα

10) Μόρφωμα στην μασχαλιαία κοιλότητα από έκτοπο μαστικό αδένα

11) Όγκοι προερχόμενοι από τον λιπώδη ιστό

Λιπώματα και λιποσαρκώματα.

12) Αιμαγγείωμα

13) Λεμφαγγείωμα

14) Αγγειοσάρκωμα

15) Ψευδοανευρύσματα

16) Nευροϊνώματα – Σβαννώματα

17) Επιδερμοειδής κύστη

18) Συλλογή ορώδους υγρού

19) Αιμάτωμα

20) Νέκρωση λίπους

21) Κοκκίωμα από χειρουργικά ράμματα

Αντιδραστικοί λεμφαδένες – Καλοήθης αντιδραστική λεμφαδενική υπερπλασία.

Η συχνότερη λεμφαδενοπάθεια στη μασχαλιαία χώρα, είναι η λεμφαδενική αντιδραστική υπερπλασία. Οφείλεται σε φλεγμονή των λεμφαδένων ή κοντινών οργάνων όπως ο μαστός και οι πνεύμονες. Ακόμη, νοσήματα του κολλαγόνου – αγγειακού ιστού όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωρίαση, σκληροδερμία, ερυθηματώδης λύκος, προκαλούν επίσης λεμφαδενοπάθεια στην περιοχή της μασχάλης. Στην μαστογραφία οι αντιδραστικοί λεμφαδένες έχουν υψηλή πυκνότητα και είναι δύσκολη η διαφοροδιάγνωση από μεταστατικούς ή τους λεμφαδένες λόγω λεμφώματος. Ένα λεπτομερειακό ιστορικό, κλινική εξέταση και υπερηχογραφική απεικόνιση βοηθούν σημαντικά στη διάγνωση. (2)

Λεμφαδενοπάθεια λόγω ενθεμάτων σιλικόνης

Σε περιπτώσεις ρήξης ενθέματος σιλικόνης στήθους ή σε περίπτωση ‘δακρύσματος’ γέλης σιλικόνης από το ένθεμα, σταγόνες σιλικόνης μπορούν να μεταναστεύσουν στη μασχάλη ή να εισέλθουν στο λεμφικό δίκτυο προκαλώντας μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια. Σε αυτήν την περίπτωση εκτός από την κλινική ψηλάφηση και το ιστορικό μία μαστογραφία είναι πολύ χρήσιμη λόγω της πυκνότητας με την οποία απεικονίζεται η βλάβη. Αξίζει να αναφερθεί ότι το κοκκίωμα λόγω σιλικόνης που μπορεί να συνοδεύει τα ενθέματα απεικονίζει έντονη ακουστική σκιά στο υπέρηχο με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει και δυνητικά να επισκιάζει μορφώματα ακόμα και καρκινικές βλάβες. (3)

Λεμφαδενοπάθεια μασχάλης λόγω σαρκοείδωσης

Κοκκιωματώδη νοσήματα όπως η σαρκοείδωση μπορούν να προκαλέσουν λεμφαδενοπάθεια. Ψηλαφητή περιφερική λεμφαδενοπάθεια συμβαίνει στο ένα τρίτο των ασθενών με σαρκοείδωση. Τα απεικονιστικά ευρήματα στη μασχαλιαία χώρα δεν είναι ειδικά και είναι αδύνατο μόνο με την μαστογραφία να διαφοροποιηθεί από την μεταστατική, την λεμφαδενοπάθεια λεμφώματος ή την καλοήθη αντιδραστική διόγκωση λεμφαδένων στη μασχάλη.(5)

Χρειάζεται αξιολόγηση του ασθενούς στο σύνολο, ενώ η απεικόνιση και η εντόπιση περιφερικής λεμφαδενοπάθειας είναι σημαντική για την πραγματοποίηση βιοψίας. (6)

Λεμφαδενοπάθεια από Ιστιοκυτταρική νεκρωτική λεμφαδενίτιδα (Kikucki fujimoto disease)

Πρόκειται για μια αγνώστου αιτιολογία νόσο που προσβάλει νεαρά άτομα, κυρίως γυναίκες με μέση ηλικία 30 ετών και εμφανίζεται ως ανώδυνη ή επώδυνη λεμφαδενίτιδα της περιοχής του τραχήλου, ενίοτε της μασχάλης και σπάνια γενικευμένη. Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχουν πυρετός, έμετοι, διάρροιες, μυαλγίες αρθραλγίες, ηπατοσπληνομεγαλία και εξάνθημα. Είναι σημαντικό να διαφοροδιαγνωσθεί με ένα λεπτομερειακό ιστορικό, εξέταση και απεικονιστικές εξετάσεις για τον λόγο ότι πρόκειται για μια αυτοϊάσιμη νόσο. (4)

Φυματιώδης λεμφαδενίτιδα

Είναι πολύ συχνή σε περιοχές όπως η Ινδία και η νοτιοανατολική Ασία και συνήθως εκδηλώνεται με λεμφαδενοπάθεια στον τράχηλο. Η τυπική εικόνα αποτελείται από ευμεγέθεις λεμφαδένες, που απεικονίζονται στην μαστογραφία πυκνοί και στο υπερηχογράφημα υποηχοϊκοί και περιέχουν επασβεστώσεις δίκην ποπ-κορν.(7)

Λεμφαδενοπάθεια από μεταστάσεις

Μεταστάσεις από καρκίνο μαστού

Μεταστάσεις χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία

Μεταστάσεις στους λεμφαδένες από άλλα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα

Μεταστάσεις από καρκίνο μαστού

Η εντόπιση μετάστασης του καρκίνου στους λεμφαδένες της μασχάλης καθορίζει την παράμετρο N για την σταδιοποίηση της νόσου με το σύστημα TNM. Η παρουσία ή όχι μεταστατικού καρκίνου στην μασχαλιαία κοιλότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πρόγνωση. Επίσης Η συνολική επιβίωση σχετίζεται με το νούμερο των λεμφαδένων που περιέχουν μεταστάσεις. Οι παθολογικοί λεμφαδένες μπορεί να είναι ψηλαφητοί ή όχι. Οποιοδήποτε λεμφαδένας απεικονίζεται με ύποπτα χαρακτηριστικά στο υπερηχογράφημα ή την μαστογραφία, χρήζει διερεύνησης με βιοψία ή FNA για να καθοριστεί το στάδιο και η κατάλληλη θεραπεία νόσου. Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες κατανέμονται σε 3 επίπεδα. Ο καρκίνος του μαστού μεθίσταται βήμα βήμα, από το επίπεδο 1 στο 2 και από το επίπεδο 2 στο 3. Πολύ σπάνια βρίσκουμε μεταστάσεις απευθείας στο επίπεδο 2 ‘η 3. Έτσι στην περίπτωση που οι λεμφαδένες στο επίπεδο 1 είναι φυσιολογικοί δεν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Μεταστάσεις στους λεμφαδένες από άλλα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα

Μεταστάσεις στους λεμφαδένες από άλλα πρωτοπαθή κακοήθη νεοπλάσματα που εντοπίζονται σε όργανα όπως: πνεύμονες, θυρεοειδής, στόμαχος, παχύ έντερο και ορθό, πάγκρεας, ωοθήκες και νεφρό. Η πιο συχνή μετάσταση παραμένει από τον καρκίνο του μαστού με τα υπόλοιπα όργανα που αναφέρθηκαν να αποτελούν αιτίες που συναντώνται λιγότερο συχνά.

Μεταστάσεις χωρίς εμφανή πρωτοπαθή εστία

Ο καρκίνος του μαστού έχει την ικανότητα και την πιθανότητα να μεθίσταται σε περιοχικούς λεμφαδένες, ενώ βρίσκεται σε ενδοπορικό στάδιο και παραμένει κλινικά σε λανθάνουσα μορφή. Αυτό συμβαίνει λόγω της ικανότητας να διηθεί την βασική μεμβράνη. Δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσοστό των καρκίνων που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, ενώ σε μία μελέτη βρέθηκε ότι 0,3% -1% των καρκίνων του μαστού σε πρώιμο στάδιο εμφανίζουν μεταστάσεις στους λεμφαδένες χωρίς παρουσία πρωτοπαθούς εστίας στην κλινική εξέταση και την μαστογραφία. Η παραπάνω κατάσταση ορίζεται ως λανθάνον καρκίνος του μαστού και εκδηλώνεται κλινικά συνήθως με ένα ψηλαφητό λεμφαδένα στην μασχάλη. (8)

Η κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα αναδεικνύουν διογκωμένο λεμφαδένα με ύποπτα χαρακτηριστικά (διόγκωση, πάχυνση του φλοιού, απουσία αλλοίωση πύλης κ.α.) που υποδηλώνουν μεταστατική λεμφαδενοπάθεια χωρίς παρόλα αυτά να μπορούν να διακρίνουν αν προέρχεται από καρκίνο του μαστού ή άλλου οργάνου. Ο πρωτοπαθής όγκος εντοπίζεται συνήθως στον ομόπλευρο μαστό και συχνά η επανεξέταση προηγούμενης μαστογραφίας αναδεικνύει ύποπτες αλλοιώσεις. Ενίοτε μεταστατικό καρκίνωμα εμφανίζεται στο ετερόπλευρο μαστό, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για υποτροπή προϋπάρχοντος καρκίνου.

Οι ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις βοηθούν στη διάκριση μεταξύ μεταστάσεων από αδενοκαρκίνωμα του μαστού και αδενοκαρκίνωμα από διαφορετικό όργανο. Σχεδόν το 50% των καρκίνων του μαστού σε λανθάνουσα μορφή, εντοπίζονται στο άνω έξω τεταρτημόριο του, ενώ το 20% στο κάτω έξω τεταρτημόριο.

Η θεραπεία εκλογής που ίσχυε παραδοσιακά είναι η ριζική τροποποιημένη μαστεκτομή με ακτινοθεραπεία όλου του στήθους να ακολουθεί σε υψηλές δόσεις.

Παρόλα αυτά μία μελέτη ανέφερε ότι στην περίπτωση που η επιλογή θεραπείας είναι η μαστεκτομή, η πρωτοπαθής εστία καρκίνου ανευρίσκεται σε ποσοστό 24%-33% των περιπτώσεων. Μια αλλά μελέτη ανέδειξε ότι μεταξύ των ασθενών που αντιμετωπίστηκαν με μαστεκτομή και αυτών για τους οποίους επιλέχθηκε η ακτινοθεραπεία ως αντιμετώπιση, είχαν σημαντικά μειωμένα ποσοστά υποτροπής και θνητότητας οι ασθενείς που ανήκαν στην ομάδα της μαστεκτομής. (8),(9),(10)

Λεμφαδενοπάθεια από λέμφωμα

Τα λεμφοϋπερπλαστικά νοσήματα συχνά εμπλέκουν την περιοχή της μασχάλης προκαλώντας λεμφαδενοπάθεια. Στην διαφοροδιάγνωση βοηθά το ιστορικό του ασθενούς, οι εργαστηριακές εξετάσεις, το υπερηχογράφημα καθώς και η αξονική τομογραφία ιδιαίτερα για την ανάδειξη της παθολογίας στην κορυφή της μασχάλης που είναι δύσκολο να διερευνηθεί με την κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα μόνο.(13)

Μόρφωμα στην μασχαλιαία κοιλότητα από έκτοπο μαστικό αδένα

Επικουρικός μαστικός αδένας αποτελεί ο έκτοπος μαστικός αδένας που προέρχεται από κατά τόπους αναστολή υποστροφής της εμβρυϊκής μαστικής γραμμής. Η ανάπτυξη των μαστών αρχίζει την 4η – 5η εβδομάδα της κύησης. Κατά την 6η εβδομάδα στην πρόσθια επιφάνεια του σώματος του εμβρύου εμφανίζονται δυο συμμετρικές παχύνσεις του έξω βλαστικού δέρματος που ονομάζονται μαστικές ακρολοφίες και εκτείνονται από την βουβωνική χώρα μέχρι την περιοχή της μασχάλης. Κατά την φυσιολογική ανάπτυξη υποστρέφουν σε όλη το μήκος τους εκτός από δυο τμήματα στην θωρακική χώρα όπου θα αναπτυχθούν αργότερα οι μαστοί στην τυπική τους θέση. Η αποτυχία της υποστροφής της μαστικής ακρολοφίας σε οποιαδήποτε θέση μπορεί θα αναπτύξει έκτοπο μαστικό αδένα με (πολυθηλία) ή χωρίς (πολυμαστία) το σύμπλεγμα θηλής-θηλαίας άλω.

Εντοπίζεται στη μασχαλιαία περιοχή ετερόπλευρα ή ενίοτε αμφοτερόπλευρα.

Ο έκτοπος μαστικός αδένας στην μασχαλιαία περιοχή μπορεί να αναπτύξει τις ίδιες παθολογικές οντότητες με τον μαστικό αδένα στην φυσιολογική θέση όπως: ινοαδένωμα, φλεγμονή, φυλλοειδής όγκος και καρκίνωμα.

Πολύ συχνά δυστυχώς υπάρχει καθυστέρηση στην διάγνωση καρκίνου του μαστού σε έκτοπο μασχαλιαίο μαζικό αδένα και φτωχή πρόγνωση. Αυτό συμβαίνει λόγω του μεγάλου φάσματος παθολογικών ευρημάτων που εμπεριέχονται στη διαφοροδιάγνωση μορφώματος της μασχαλιαίας χώρας, όπως σμηγματογόνος κύστη, επιδερμοειδής κύστη, αγγειακοί όγκοι, διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, νόσος από αμυχές γάτας, λεμφαδενοπάθειες από καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις, φυματίωση. (11)

Όγκοι προερχόμενοι από τον λιπώδη ιστό

Λιπώματα και λιποσαρκώματα.

Οι καλοήθεις όγκοι από τον λιπώδη ιστό είναι τα λιπώματα που συναντώνται σε όλες τις περιοχές του σώματος, συμπεριλαμβανομένης και της μασχάλης

Τα λιποσαρκώματα ανήκουν στους κακοήθεις όγκους που προέρχονται από μαλακούς ιστούς.

Αγγειακοί όγκοι μασχάλης

Αιμαγγείωμα

Τα αιμαγγειώματα αποτελούν καλοήθεις όγκους του αγγειακού ενδοθηλίου, χωρίζονται σε τριχοειδή, σηραγγώδη ή μικτά, και εκδηλώνονται ως διευρυμένα αγγειακά κανάλια.

Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα αποτελεί τον συχνότερο καλοήθη αγγειακό όγκο, που όμως συναντάται σπάνια στο μαστό και σπανιότερα στην περιοχή της μασχάλης. Η τυπική κλινική εμφάνιση του αποτελείται από μία επιφανειακή ψηλαφητή μάζα με ή χωρίς δερματικό ερύθημα. Είναι απαραίτητη η διαφοροδιάγνωση από το αγγειωσάρκωμα που αποτελεί κακοήθη όγκο. Σε αυτό βοηθά το μέγεθος της βλάβης, για τον λόγο ότι τα αγγειοσαρκώματα σπάνια είναι μικρότερα των 2 εκ. υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και ενίοτε βιοψία με τέμνουσα βελόνη χρησιμεύουν στην διάγνωση. Η χειρουργική εκτομή αποτελεί την θεραπεία εκλογής.

Λεμφαγγείωμα

Τα λεμφαγγειώματα αποτελούν περισσότερο αγγειακές δυσπλασίες και όχι αληθή νεοπλάσματα, ενώ δημιουργούνται από πρωτογενή λεμφικό ιστό που αποτυγχάνει στην επικοινωνία με περιφερικά παροχετευτικά κανάλια. Συναντώνται κατά κανόνα στα παιδιά, (τράχηλος κεφαλή 75%, μασχάλη 20%). Εκδηλώνεται σαν μία μάζα που μπορεί να αυξηθεί απότομα λόγω αιμορραγίας. Η απεικονιστική εξέταση εκλογής είναι η μαγνητική τομογραφία. η χειρουργική αφαίρεση τους αποτελεί την θεραπεία εκλογής.

Αγγειοσάρκωμα

Τα αγγειοσαρκώματα είναι το αποτέλεσμα κακοήθους εξαλλαγής των ενδοθηλιακών κυττάρων που απαλείφουν το εσωτερικό των αγγείων. Παρόλο το ότι είναι σπάνια ο μαστός αποτελεί την πιο συχνή τους εντόπιση.

Ψευδοανευρύσματα 

Τα Ψευδοανευρύσματα προκύπτουν από τραύμα (ιατρογενές ή όχι), αυτόματη αιμορραγία σε περιπτώσεις διαταραχών πήξης του αίματος ή αρρύθμιστης υπέρτασης, καθώς και σε περιπτώσεις αγγειακής διήθησης από κακοήθειες. Δεν πρόκειται για αληθές ανεύρυσμα αλλά για σχίσιμο του αρτηριακού τοιχώματος και αιμάτωμα από την εξαγγείωση του αίματος. Η θεραπεία είναι χειρουργική.

Νευρογενείς όγκοι μασχάλης

Περίπου το 20% από τους όγκους των περιφερικών νεύρων προέρχονται από το βραχιόνιο πλέγμα. Οι όγκοι των περιφερικών νεύρων από το βραχιόνιο πλέγμα περιγράφονται από όγκους στον τράχηλο, στην υπερκλείδια και μασχαλιαία χώρα. Οι συχνότεροι όγκοι του βραχιόνιου πλέγματος αποτελούν τα νευροϊνώματα που απεικονιστικά παρόλα αυτά είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν από τα σβαννώματα. Την εξέταση εκλογής στη διάγνωση για την διάγνωση των όγκων του βραχιόνιου πλέγματος αποτελεί η μαγνητική τομογραφία. (12)

Επιδερμοειδής κύστη

Η επιδερμιδική κύστη αποτελεί μία καλοήθης κυστική βλάβη του δέρματος – υποδόριου η οποία προέρχεται από τον πολλαπλασιασμό επιδερμιδικών κυττάρων και περιέχει πετάλια κερατίνης. Κλινική εκδηλώνεται με μία ψηλαφητή μαλακή ευκίνητη μάζα στο δέρμα. Η αυτόματη ρήξης της οδηγεί στην δημιουργία αποστήματος. Επίσης έχουν καταγραφεί σπάνια περιστατικά κακοήθους εξαλλαγής σε ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και νόσο του Paget.

Η εικόνα στην απεικόνιση με υπέρηχο μπορεί να προσομοιάζει καρκινική βλάβη σε κάποιες περιπτώσεις και να δώσει την εντύπωση συμπαγούς μάζας. Συνήθως δεν παρουσιάζει προβλήματα στην διάγνωση, και ο εντοπισμός της στο δέρμα χωρίς σημεία αιμάτωσης αποτελούν διαγνωστικά χαρακτηριστικά. Σε περιπτώσεις φλεγμονής μπορεί να αναδεικνύεται περιφερική αιμάτωση της βλάβης, ενώ στις περιπτώσεις όπου υπάρχει χαρακτηριστική εσωτερική αιμάτωση η βλάβη χρήζει περαιτέρω διερεύνηση. Για την ιστολογική ταυτοποίηση χρειάζεται βιοψίας εκτομής και όχι βιοψία με τέμνουσα βελόνη ή αναρρόφηση με λεπτή βελόνη. (14), (15), (16).

Ψηλαφητές μετεγχειρητικές βλάβες περιοχής της μασχάλης

Στις μετεγχειρητικές ψηλαφητές βλάβες της μασχαλιαίας κοιλότητας ανήκουν το αιμάτωμα, όρωμα, νέκρωση λίπους, και τα κοκκιώματα από χειρουργικά ράμματα.

Συλλογή ορώδους υγρού

Η συλλογή ορώδους υγρού εκδηλώνεται με μία ψηλαφητή διόγκωση, που στο υπερηχογράφημα και τη μαγνητική μαστογραφία απεικονίζεται σαν μια πολύχωρη συλλογή με ευκίνητα επίπεδα.

Αιμάτωμα

Το αιμάτωμα στην ψηλάφηση και απεικόνιση αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Σε περίπτωση επιμόλυνσης χρειάζεται να πραγματοποιηθούν μία σειρά χειρισμών για να αποφευχθεί η σηπτική συστημική κατάσταση.

Νέκρωση λίπους

Η νέκρωση λίπους αποτελεί μία άσηπτη φλεγμονή του λιπώδη ιστού, που οφείλεται σε αγγειακή προσβολή στα λιπώδη κύτταρα. Πρόκειται για μία καλοήθης μάζα που προέρχεται από τραύμα, χειρουργική θεραπεία ή ακτινοβολία. Μπορεί να εμφανιστεί σαν μία απλή κύστη, σύμπλοκη κύστη, συμπαγή μάζα, υπερηχοϊκό, υποηχοϊκό μόρφωμα. Είναι απαραίτητο να διαφοροδιαγνωσθεί από πιθανή υποτροπή του καρκίνου. Η βιοψία, το υπερηχογράφημα και η μαγνητική και ψηφιακή μαστογραφία, με χρήση αναλόγως την περίπτωση είναι χρήσιμα εργαλεία.

Κοκκίωμα από χειρουργικά ράμματα

Το κοκκίωμα από χειρουργικά ράμματα, ενίοτε παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στη διαφοροδιάγνωση από μία καρκινική βλάβη ή υποτροπή, και χρήζει βιοψίας.

Βιβλιογραφία

1) A practical approach to imaging the axilla . Dialani,corresponding author D. F. James, and P. J. Slanetz the axilla

2)Leibman AJ, Wong R. Findings on mammography in the axilla. AJR 1997; 169:1385–1390

3) Caskey CI, Berg WA, Hamper UM, Sheth S, Chang BW, Anderson ND. Imaging spectrum of extracapsular silicone: correlation of US, MR imaging, mammographic, and histopathologic findings. RadioGraphics 1999; 19:S39–S51

4) Tseng-tong K, M.D, Ph.D. Kikuchi’s Disease. Am J Surg Pathol 1995, 19(7): 798-809.

5) Kopans DB. Analyzing the mammogram. In: Kopans DB (ed). Breast Imaging. 2nd ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven; 1998:345.

6) Koyama T, Ueda H, Togashi K, Umeoka S, Kata- oka M, Nagai S. Radiologic manifestations of sarcoidosis in various organs. RadioGraphics 2004; 24:87–104

7) Ahuja A, Ying M, Evans R, King W, Metreweli C. The application of ultrasound criteria for malignancy in differentiating tuberculous cervical adenitis from metastatic nasopharyngeal carcinoma. Clin Radiol 1995; 50:391–395

8) Baron PL, Moore MP, Kinne DW, Candela FC, Osborne MP, Petrek JA. Occult breast cancer presenting with axillary metastases: Updated management. Arch Surg 1990;125:210–214.

9) Kaufmann O, Deidesheimer T, Muehlenberg M, Deicke P, Dietel M. Immunohistochemical differentiation of metastatic breast carci- nomas from metastatic adenocarcinomas of other common primary sites. Histopathology 1996;29:233–240.

10) Blanchard DK, Farley DR. Retrospective study of women presenting with axillary metastases from occult breast carcinoma. World J Surg 2004;28:535–539.

11) Case Report An Ectopic Breast Tissue Presenting with Fibroadenoma in Axilla Anandhi Amaranathan,1 Kanchana Balaguruswamy,2 Ramachandra V. Bhat,3 and Manash Kumar Bora

12) IMAGING FINDINGS OF VARIABLE AXILLARY MASS AND AXILLARY LYMPHADENOPATHY SUNG HEE PARK,* YU MI JEONG,y SO HYUN CHO,y HYUN KYUNG JUNG,z SOO JIN KIM,*
and HAN SUK RYUx

13) Imaging-Pathologic Correlation of Diseases in the Axilla Young Mi Park1,2 Ji-Sung Park1Hye Kyoung Yoon3 Wei Tse Yang2

14) Elder DE, Jaworsky C, Johnson B Jr., (eds). Lever’s histopathology of the skin. 8th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 1997.

15) Anton-Badiola I, San Miguel-Fraile P, Peteiro-Cancelo A, Ortiz-Rey JA. Squamous cell carcinoma arising on an epidermal inclusion cyst: a case presentation and review of the literature. Actas Dermosifiliogr. 2010;101(4):349- 353. [Pub Med]

16) Epidermal inclusion cyst of the breast: A literature review ANNALISA PALIOTTA, PAOLO SAPIENZA, GIUSEPPE D’ERMO, GENNARO CERONE, GIUSEPPE PEDULLÀ, DANIELE CROCETTI, ANTONIETTA DE GORI and GIORGIO DE TOMA

Το παρακάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

 

error: Content is protected !!