Μικροεπασβεστώσεις μαστού | Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μικροεπασβεστώσεις, μικροαποτιτανώσεις μαστού

Μαστολόγος Χειρουργός, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μικροεπασβεστώσεις μαστού

Τι είναι οι μικροεπασβεστώσεις

Οι επασβεστώσεις μαστού είναι εναποθέσεις ασβεστίου εντός των μαστών, που δεν έχουν σχέση με την διατροφή και την πρόσληψη ασβεστίου με τη δίαιτα. Εμφανίζονται σαν λευκά σημάδια στη μαστογραφία, και δεν ψηλαφούνται στη κλινική εξέταση ή την αυτοεξέταση. Ανευρίσκονται περίπου στο 30% των κακοήθων βλαβών (καρκίνος)  του μαστού, σε περισσότερο από το 50 % των υποκλινικών καρκίνων του μαστού (καρκίνοι που δεν έχουν δώσει συμπτώματα) και περίπου στο 85-95% του συνόλου των περιπτώσεων μη διηθητικού πορογενούς καρκινώματος του μαστού (DCIS).

Στρογγυλές μικροεπασβεστώσεις μαστού - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

A ομαλές, καλώς περιεγραμμένες Birads 3. Β, αυξημένος αριθμός συρρέουσες Birads 4, πιθανό μη διηθητικό καρκίνωμα των πόρων, C, καλοήθεις Birads 2 μικροεπασβεστώσεις

Αναλόγως του μεγέθους στη μαστογραφία διακρίνονται σε

Μικροεπασβεστώσεις : αποτιτανώσεις εντός του μαστού, των οποίων η διάμετρο δεν ξεπερνά το 1 χιλ.

Μακροεπασβεστώσεις: αποτιτανώσεις με διάμετρο πάνω από 1 χιλ

Ποιο είναι το αίτιο δημιουργίας

Οι περισσότερες επασβεστώσεις είναι δυστροφικές επασβεστώσεις δηλαδή εναπόθεση ασβεστίου μετα από νέκρωση κυττάρων οφειλόμενη σε παθολογικές οντότητες, όπως: φλεγμονή, μόλυνση, καλοήθεις, κακοήθεις παθήσεις.

Ποιες Παθήσεις του μαστού σχετίζονται

Παθήσεις του μαστού που σχετίζονται με την εμφάνιση επασβεστώσεων μαστού αποτελούν οι παρακάτω:

  • Διηθητικός καρκίνος του μαστού
  • Κύστεις μαστού
  • Κυτταρικές εκκρίσεις ή νεκρωμένοι ιστοί
  • Μη διηθητικός καρκίνος του μαστού
  • Ινοαδένωμα
  • Εκτασία των πόρων
  • Προηγηθείσες επεμβάσεις και τραύματα στο μαστό
  • Ακτινοβολία για καρκίνο μαστού
  • Αποτιτάνωση δερματικών βλαβών ή αγγείων
  • Προϊόντα που περιέχουν ακτινοσκιερές ουσίες η μεταλλικά στοιχεία, όπως αποσμητικά, κρέμες μπορούν να αποτελέσουν εικόνες βλάβης στη μαστογραφία που μοιάζουν με επασβεστώσεις

Από τη στιγμή που βρέθηκαν τι κάνουμε – διαχείριση μικροεπασβεστώσεων

 Από τη στιγμή που βρέθηκαν επασβεστώσεις στη μαστογραφία πρέπει να εκτιμηθούν για την πιθανότητα να σχετίζονται με καρκίνο.

Εκτίμηση επασβεστώσεων μαστού

Αναλόγως την μορφή το σχήμα και την κατανομή των μικροεπασβεστώσεων, ορίζεται η πιθανότητα να υπάρχει καρκίνος. Σε περίπτωση που υπάρχουν ύποπτες μορφολογικά αποτιτανώσεις, πρέπει να ζητηθεί μια εντοπισμένη μεγεθυντική μαστογραφία και όχι εκτίμηση με μεγέθυνση της υπάρχουσας μαστογραφίας, καθώς και συνολική εκτίμηση της ασθενούς από ειδικό μαστολόγο ιατρό ώστε να αποφασιστεί αν χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με βιοψία ή θα ακολουθήσει ένα πρόγραμμα παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις που υπάρχει υποψία κακοήθειας ή διχογνωμία, η εξέταση εκλογής που απαντά με σιγουριά για τη φύση της βλάβης είναι η εκτίμηση της από παθολογοανατόμο (ιστολογική εξέταση) μετα από αφαίρεση της εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής (βιοψία).

Σύμφωνα με συγκεκριμένα απεικονιστικά κριτήρια οι μικροεπασβεστώσεις κατηγοριοποιούνται αναλόγα με τον κίνδυνο να σχετίζονται με καρκίνο του μαστού (ACR Bi Rads 2013)

Καλοήθεις μικροεπασβεστώσεις μαστού

Γραμμοειδείς, καλοήθεις επασβεστώσεις - Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

A Επασβεστώσεις δέρματος. B, γραμμοειδείς ραβδοειδείς. C, Δίκην ποπ κορν

Όπως αναφέρθηκε πριν, αρκετές καλοήθεις παθήσεις του μαστού δημιουργούν μικροεπασβεστώσεις. Η ινοκυστική μαστοπάθεια, η εκτασία των πόρων, η νέκρωση λίπους καθώς και το ινοαδένωμα, το θήλωμα μπορούν επίσης να δημιουργήσουν μικροεπασβεστώσεις. Φυσιολογικές δομές του μαστού, όπως το δέρμα, τα αγγεία, μπορούν επίσης να αναπτύξουν επασβεστώσεις. Οι αγγειακές επασβεστώσεις είναι γραμμοειδείς κατά μήκος αγγείων, μπορεί να είναι διακοπτόμενες και ελικοειδείς. Η λιπώδης νέκρωση, οι κύστεις, τα ινοαδενώματα, μπορεί να σχηματίσουν επασβεστώσεις που μοιάζουν με κέλυφος αυγού. Εκφυλισμένα ινοαδενώματα μπορούν να σχηματίσουν ποπ κορν επασβεστώσεις. Τα ράμματα μετά από χειρουργείο μπορεί να επασβεστωθούν και να εμφανίζονται στη μαστογραφία.

Κακοήθεις μικροεπασβεστώσεις μαστού

Bi rads 5 μικροεπασβεστώσεις μαστού - μαστολόγος ευοσμος Ιωάννης παπαγιαννόπουλος

Βιrads 4 μικροεπασβεστώσεις μαστού μετά από μεγενθυτική μαστογραφία Bi rads 5.

Η παρουσία 5 ή περισσοτέρων μικροεπασβεστώσεων με συρρέουσα διάταξη, έτσι ώστε να εντοπίζονται μαζί σε μια επιφανεια 1 τ. εκ. αποτελεί στοιχείο εξαιρετικά ύποπτο. Το σχήμα, η μορφή, ο εντοπισμός και άλλες παράμετροι λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης Bi Rads, με το οποίο ταξινομούνται οι μικροεπασβεστώσεις βάση της πιθανότητα κακοήθειας.

Συνοπτικά.

Οι μικροεπασβεστώσεις αποτελούν  ένα συχνό εύρημα στη προληπτική μαστογραφία. Τις περισσότερες φορές οφείλονται σε καλοήθεις παθήσεις. Παρόλα αυτά αποτελούν εύρημα που δεν πρέπει να αγνοείται. Η ακτινολογική κατηγοριοποίηση σύμφωνα με το σύστημα Bi Rads και η εκτίμηση από ειδικό μαστολόγο αποτελούν τη βάση για τη σωστή διαχείριση.

Βιβλιογραφία

 1) Breast calcifications: description and classification according to BI-RADS 5th Edition

2) Mammographic appearance of nonpalpable breast cancer reflects pathologic characteristics.

3) Imaging for the diagnosis and management of ductal carcinoma in situ.

4) Mammographic Predictors of the Presence and Size of Invasive Carcinomas Associated With Malignant Microcalcification Lesions Without a Mass

5) The importance of early detection of calci cations associated with breast cancer in screening

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Μόρφωμα μαστού στην εγκυμοσύνη, λοχεία και γαλουχία

error: Content is protected !!