Μαστογραφία, γιατί είναι τόσο σημαντική

Με τη χρήση της μαστογραφίας στο μαζικό έλεγχο του πλυθησμού (screening) για τον καρκίνο του μαστού, έχουμε σημαντική μείωση της θνητότητας από αυτόν.

Μαστογραφία – Μαστολόγοι Εύοσμος | Μαστολόγος Παπαγιαννόπουλος

Ιατρείο Μαστού Α.Παπανδρέου 69, τηλ.:2310758732

Μαστογραφία – Μαστολόγοι Εύοσμος | Μαστολόγος Παπαγιαννόπουλος

Σε ποια ηλικία πρέπει να κάνω την πρώτη μαστογραφία

Μιλώντας γενικά, σύμφωνα με τις Αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες, η χρήση μαστογραφίας ανίχνευσης στο μαζικό πληθυσμιακό έλεγχο αρχίζει από τα 40 έτη, και επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Παρόλα αυτά, η συχνότητα και η χρονική στιγμή έναρξης, στο μέλλον, πιθανότατα θα εξαρτηθεί, από τους παράγοντες κίνδυνου (ατομικό ιστορικό, οικογενειακό ιστορικό, κληρονομικότητα) και θα διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

NCCN Guidelines Version 1.2014 Μαστογραφία – Μαστολόγοι Εύοσμος | Μαστολόγος Παπαγιαννόπουλος

Μαστογραφία

  • Αποτελεί την ακτινογραφία των μαστών.
  • Η μαστογραφία ανίχνευσης (screening mammogram) χρησιμοποιείται στον μαζικό προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού, όταν δεν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα τος νόσου.
  • Η διαγνωστική μαστογραφία χρησιμοποιείται για τη διερεύνηση μιας υπάρχουσας μάζας, δηλαδή όταν υπάρχουν σημεία ή συμπτώματα.
  • Η μαστογραφία ανίχνευσης μπορεί να μειώσει τον αριθμό θανάτων από καρκίνο του μαστού στις ηλικίες μεταξύ 40 ως 70 έτη
  • Τα πιθανά μειονεκτήματα από την πρακτική της ένταξης σε πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου περιλαμβάνουν την ταλαιπωρία και το άγχος της εξέτασης, την πιθανότητα ψευδός αρνητικού ή θετικού αποτελέσματος, τον θεωρητικό κίνδυνο από την ακτινοβολία, την αύξηση του αριθμού των βιοψιών.

Τελευταία υπάρχει μια διαμάχη για το πότε η διενέργεια μαστογραφίας πρέπει να αποτελεί βασική εξέταση ρουτίνας και το ποσό συχνά. Η αμερικανική εταιρία χειρουργών μαστού εκφράζει σθεναρά την αντίθεση της με την σύσταση του αμερικανικού φορέα United States Preventive Services Task Force (USPSTF), και υποστηρίζει ότι υπάρχουν σημαντικά επιστημονικά δεδομένα που στηρίζουν ότι έναρξη της μαστογραφίας από τα 40 έτη και μετα. Υποστηρίζουν επιπλέον ότι σε γυναίκες 40 ως 50 ετών τα ποσοστά θνητότητας θα μειωθούν περισσότερο τα επόμενα χρόνια, λόγω χρήσης της ψηφιακής μαστογραφίας που είναι ανώτερη στην ανίχνευση των βλαβών σε γυναίκες αυτής της ηλικιακής ομάδας, σε σχέση με την απλή μαστογραφία.

Επιπλέον δεν έχει διευκρινιστεί ο έλεγχος σε πληθυσμιακές ομάδες άνω των 75 ετών, στις οποίες ο καρκίνος του μαστού έχει αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης και η μαστογραφία μεγάλη ευαισθησία ανίχνευσης.

Η προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτού του είδους οδηγίες μας γυρίζουν πίσω στο χρόνο, όταν η διάγνωση γινόταν σε στάδιο που ο καρκίνος ήταν ψηλαφητός ή είχε δώσει συμπτώματα σε προχωρημένο στάδιο. Η πρακτικές αυτές βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων γυναικών και μειώνουν την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού.

Μαστογραφία – Μαστολόγοι Εύοσμος | Μαστολόγος Παπαγιαννόπουλος

error: Content is protected !!