Μαστεκτομή | Μαστολόγος  Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μαστολόγος, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,

Μαστεκτομή – ογκεκτομή – τμηματεκτομή

Αφαίρεση του όγκου, τμήματος του μαστού, ενός ή περισσότερων λεμφαδένων, ολόκληρου του μαστού

Η επιλογή της επέμβασης γίνεται, με βάση τα ιστολογικά χαρακτηριστικά που έχει ο όγκος στο στήθος, και διαφέρει από ασθενή σε ασθενή. Δύο βασικές επιλογές:

Ογκεκτομή ή Μαστεκτομή

  1. ογκεκτομή, αφαιρούμε το άρρωστο κομμάτι του μαστού και όχι ολο τον μαστό
  2. μαστεκτομή, αφαιρούμε όλο τον μαστό

Ογκεκτομή

Αφαίρεση του όγκου, όχι του υπόλοιπου μαστού/με ή χωρίς αφαίρεση λεμφαδένων.

Τεταρτεκτομή

Αφαίρεση, ενός τετάρτου του μαστού /με ή χωρίς αφαίρεση λεμφαδένων. Με πολύ απλά λόγια, για να μπορούμε να περιγράψουμε σε ποιο σημείο βρίσκεται η βλάβη, χωρίζουμε το μαστό σε τμήματα, που είναι 4 τεταρτημόρια, και πραγματοποιούμε την εκτομή αυτού στο οποίο εντοπίζεται.

Μερική μαστεκτομή

Αφαίρεση περισσότερο του ενός τετάρτου του μαστού, διατηρώντας όμως τον υπόλοιπο.

Απλή (ολική) μαστεκτομή

Αφαίρεση όλου του μαστού, χωρίς λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται σχεδόν πάντα από επικουρική ακτινοθεραπεία και δεν έχουν στατιστική διαφορά στη συνολική επιβίωση σε σχέση με την ολική μαστεκτομή.

Βιοψία Φρουρού Λεμφαδένα

Αποτελεί την μέθοδο για την εκτίμηση ύπαρξης μεταστάσεων στη μασχάλη, καθορίζοντάς την χειρουργική θεραπεία

Τι είναι ο Φρουρός λεμφαδένας:

Ονομάζεται φρουρός λεμφαδένας, ο πρώτος απο τους λεμφαδένες της μασχάλης, που βρίσκονται πιο κοντά στον όγκο, και έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προσβληθεί από καρκινικά κύτταρα. Ο εντοπισμός, η αφαίρεση και η άμεση εξέτασή του (ταχεία βιοψία), είναι η βιοψία φρουρού λεμφαδένα. Αν το αποτέλεσμα μας δείξει καρκίνo στο λεμφαδένα, προχωρούμε αφαιρώντας όλους τους λεμφαδένες.

Τεχνική βιοψίας φρουρού λεμφαδένα

Ο φρουρός λεμφαδένας για να εκτιμηθεί  θα πρέπει να αναγνωρισθεί και να αφαιρεθεί χειρουργικά (βιοψία φρουρού λεμφαδένα). Αυτό επιτυγχάνεται με υποδόρια ή ενδοδερμική έγχυση στο στήθος, ενός ραδιενεργού ισοτόπου και μιας χρωστικής ουσίας (μπλε χρώματος) οι οποίες απορροφώνται και προσλαμβάνονται από τους λεμφαδένες της μασχάλης. Στη συνέχεια ο χειρουργός με τη χρήση  ενός φορητού ανιχνευτή ακτίνων γ, και επισκοπικά, αφαιρεί τον ή όσους λεμφαδένες περιέχουν την κυανή χρωστική-ανιχνεύονται με το ραδιενεργό ισότοπο και τους αποστέλλει για ιστολογική εξέταση. Η ανεύρεση μεταστάσεων στους λεμφαδένες αποτελεί ένδειξη για λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης.


Λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης

Στο παρελθόν για τη σταδιοποίηση του καρκίνου του μαστού μετά από κάθε μαστεκτομή ακολουθούσε λεμφαδενικός καθαρισμός της μασχάλης. Κατά τη διάρκεια αυτής της επέμβασης, περίπου 15 – 20 λεμφαδένες αφαιρούνταν και στη συνέχεια αποστέλλονταν για ιστολογική εξέταση. Αυτό μας έδειχνε αν υπήρχε ή όχι καρκινική διασπορά στους λεμφαδένες. Στις περιπτώσεις που οι λεμφαδένες ήταν καθαροί δεν υπήρχε διαφορά στην συνολική επιβίωση και επιπλέον υπήρχαν αυξημένες πιθανότητες επιπλοκών από το ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Η εξέταση που καθόρισε αν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να πραγματοποιηθεί λεμφαδενικός καθαρισμός ήταν η βιοψία του φρουρού λεμφαδένα, ο οποίος εάν είναι θετικός για καρκινικά κύτταρα αποτελεί ένδειξη για λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης σύστοιχα.

Τοποθέτηση Μόνιμου Κεντρικού Φλεβικού Καθετήρα – Port a Cath

Στη διάρκεια της χημειοθεραπείας τοποθετείται ένας μόνιμος κεντρικός φλεβικός καθετήρας. Το σύστημα τοποθετείται κάτω από το δέρμα με τοπική αναισθησία και χρησιμοποιείται κυρίως για τη χορήγηση φαρμάκων της χημειοθεραπείας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο τραυματισμός και η θρόμβωση των περιφερικών φλεβών, καθώς και η ακούσια διάχυση στο υποδόριο, του χημειοθεραπευτικού φαρμάκου και των επιπλοκών που ακολουθούν.

 

 

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

error: Content is protected !!