Μαστίτιδα – απόστημα σε μη θηλάζουσα γυναίκα | μαστολογος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μαστίτιδα – απόστημα σε μη θηλάζουσα γυναίκα

Μαστολόγος Χειρουργός Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,
Μαστίτιδα – απόστημα σε μη θηλάζουσα γυναίκα

Μαστίτιδα – απόστημα σε μη θηλάζουσα γυναίκα

Οι λοιμώξεις του μαστού σε μη θηλάζουσα γυναίκα διακρίνονται σε δυο κατηγορίες

 • στις μαστίτιδες που εντοπίζονται κεντρικά, πίσω από την θηλαία άλω (κεντρικός τύπος) και
 • στις μαστίτιδες που εντοπίζονται στην περιφέρεια του μαστού (περιφερικός τύπος μαστίτιδας που δεν σχετίζεται με την εγκυμοσύνη και λοχεία).

Περιπορική μαστίτιδα (periductal mastitis – PM) ή περιθηλαία λοίμωξη (κεντρικός τύπος)

Η περιθηλαία μόλυνση (κεντρικός τύπος) συναντάται σε νεαρότερες γυναίκες, προ εμμηνοπαυσιακές, και αποτελεί την πλειονότητα των λοιμώξεων που δεν σχετίζονται με την λοχεία και γαλουχία. χαρακτηρίζεται από ενεργό φλεγμονή γύρω από μη διατεταμένους γαλακτοφόρους πόρους που βρίσκονται πίσω από την θηλαία άλω. Η παθολογική αυτή οντότητα ονομάζεται περιπορική μαστίτιδα (periductal mastitis – PM).

Αποτελεί ξεχωριστή κλινική οντότητα που συχνά συγχέεται με την εκτασία των πόρων που χαρακτηρίζεται από διάταση των γαλακτοφόρων πόρων πίσω από τη θηλή-θηλαία άλω, με ινώδη και μικρότερης έκτασης φλεγμονή γύρω από αυτούς. Υπάρχει επίσης διαφορετική ηλικιακή κατανομή, με την τελευταία να συναντάται σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Ο περιφερικός τύπος μαστίτιδας – αποστήματος σε μή θηλάζουσα γυναίκα, είναι λιγότερο συχνός σχετίζεται με υποκείμενη παθολογική κατάσταση όπως: σακχαρώδης διαβήτης, ρευματοειδή αρθρίτιδα, αγωγή με κορτικοστεροειδή, κοκκιωματώδης λοβώδης μαστίτιδα και τραύμα.

Παράγοντες κινδύνου για την περιπορική μαστίτιδα

Οι παράγοντες κινδύνου είναι:

 1. Το κάπνισμα. Ουσίες που βρίσκονται στον καπνό καταστρέφουν το τοίχωμα των πόρων γύρω από τη θηλαία άλω, που στη συνέχεια επιμολύνονται.
 2. BMI > 30
 3. Το piercing στη θηλή
 4. Αφροαμερικανική φυλή

Κλινική εικόνα περιπορικής μαστίτιδας

Η υποθηλαία μαστίτιδα (subareolar) εμφανίζεται ως ψηλαφητός όγκος στην περιοχή της άλω- πίσω -γύρω από αυτή, με ευαισθησία και πόνο στην πίεση. Μπορεί να υπάρχει ερυθρότητα και ευαισθησία στο υπερκείμενο δέρμα. Στην περίπτωση αποστήματος, μπορεί να εκδηλωθεί πυρετός και αίσθημα κακουχίας.

Επιπλοκές υποθηλαίας μαστίτιδας

Οι πιθανές επιπλοκές είναι:

 • Πρωτοπαθές απόστημα μαστού
 • Συρίγγιο μαστού

Η περιπορική μαστίτιδα (PM) μπορεί να επιπλεχθεί σε πρωτοπαθές απόστημα μαστού.

Τα αποστήματα σε μη θηλάζουσα είναι τα πιο συχνά και συνήθως υποτροπιάζουν. Υποτροπιάζων απόστημα χαρακτηρίζεται εκείνο που χρήζει διάνοιξης εκ νέου εντός  6 μηνών. Η αιτία της υποτροπής βρίσκεται στην φυσιοπαθολογία του νόσου, δηλαδή  στην παραμονή της φλεγμονής γύρω από τους μη διατεταμένους πόρους, μετα την διάνοιξη και παροχέτευση του αποστήματος. Η εκτομή των πόρων αποτελεί μια λύση.

Συρίγγιο μαστού

Το συρίγγιο του μαστού είναι ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ του δέρματος συνήθως γύρω από τη θηλαία άλω, και ενός γαλακτοφόρου πόρου γύρω από την περιοχή αυτή. Μπορεί να δημιουργηθεί μετά από:

 • διάνοιξη και παροχέτευση ενός υποθηλαίου αποστήματος
 • αυτόματη παροχέτευση του
 • μετα από βιοψία
 • εξέλιξη φλεγμονώδους υποθηλαίας μάζας

Επιπλοκές περιπορικής μαστίτιδας

Οι πιθανές επιπλοκές είναι:

 • Πρωτοπαθές απόστημα μαστού
 • Συρίγγιο μαστού

Διαχείριση και θεραπεία μαστίτιδας – αποστήματος

Το πρώτο βήμα αποτελεί η διαφοροδιάγνωση μεταξύ φλεγμονώδους πάθησης και καρκίνου του μαστού. Το φλεγμονώδες καρκίνωμα καθώς και το καρκίνωμα μαστού μπορεί να συνυπάρχει ή να αποτελεί την αίτια μιας φλεγμονώδους μάζας. Η κλινική εξέταση, το ιστορικό της ασθενούς, οι απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και η βιοψία βοηθούν στη διαφοροδιάγνωση. Σε κάθε περίπτωση μια φλεγμονώδης μάζα γύρω από την θηλαία άλω, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή, ενώ το απόστημα πρέπει να διανοιχθεί και να παροχετευθεί. Όπως αναφέρθηκε το σημαντικό είναι να εξαιρεθεί εξ αρχής ή στο άμεσο μετέπειτα διάστημα παρακολούθησης (follow up) από την υποχώρηση της φλεγμονής – λοίμωξης  η παρουσία καρκίνου. Παρόλα αυτά πρέπει να αναφερθεί ότι η υποτροπή του αποστήματος σε μη θηλάζουσα γυναίκα καθώς και της μαστίτιδας είναι συχνή για το λόγο ότι η διάνοιξη παροχέτευση καθώς και η αντιβιοτική αγωγή δεν αφαιρεί τον πρωταρχικό παθογενετικό παράγοντα που εντοπίζεται στο τοίχωμα των πόρων με αποτέλεσμα να φλεγμαίνουν ή να επιμολύνονται. Το ένα τρίτο των ασθενών μετά από παροχέτευση αναπτύσσουν συρίγγιο. Την οριστική θεραπεία αποτελεί η εκτομή των γαλακτοφόρων πόρων που νοσούν.

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Μόρφωμα μαστού στην εγκυμοσύνη, λοχεία και γαλουχία

error: Content is protected !!