ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ  

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΣΤΗ ΚΟΚΚΥΓΟΣ

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κύστη κόκκυγος | Χειρουργός Εύοσμος | Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Η νόσος αναφέρεται στην παρουσία φλεγμονής στο δέρμα και υποδόριο, της περιοχής του κόκκυγα. Η νόσος είναι συχνότερη στους άνδρες με αναλογία 3-4/1, εμφανίζεται συχνότερα στις ηλικίες 15 έως 40 έτη, ενώ δεν είναι καθόλου συχνή μετα τα 50 έτη. Η παθολογία της νόσου δεν είναι ξεκαθαρισμένη. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο παρατηρήθηκε ότι οι οδηγοί των jeep εμφάνιζαν μεγαλύτερη αναλογία κύστης κόκκυγα από τους υπολοίπους στρατιώτες. Αυτό αποδόθηκε στο σκληρό κάθισμα των jeep που προκαλούσε είσοδο των τρίχων στο δέρμα με αποτέλεσμα τη φλεγμονή.

Φαίνεται ότι η νόσος σχετίζεται είτε με την είσοδο τριχών μέσα στο δέρμα και την πρόκληση φλεγμονής είτε με τη δημιουργία κύστης λόγω ρήξεων των θυλάκων των τριχών. Συχνά στη διάνοιξη του αποστήματος, βρίσκονται τρίχες που προέρχονται από το περιβάλλον δέρμα.

Κύστη κόκκυγος συμπτώματα.

Τα συνήθη συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, κοκκίνισμα, πρήξιμο της περιοχής στο πάνω μέρος της ‘ουρίτσας΄, με ή χωρίς εκροή πύου ή ρυπαρού υγρού.

Στην οξεία φάση συμπεριφέρεται σαν απόστημα της κοκκυγικής περιοχής και πρέπει να ανοίγεται και να παροχετεύεται υπό τοπική αναισθησία. Η επούλωση πραγματοποιείται κατά δεύτερο σκοπό με συχνές αλλαγές και περιποίηση της περιοχής.

Μετα την υποχώρηση του αποστήματος και της φλεγμονής πρέπει να γίνει αφαίρεση της κύστης υπό τοπική ή γενική αναισθησία, αναλόγως την περίπτωση

Στη χρόνια φάση της νόσου, βρίσκεται εγκατεστημένη κοιλότητα, χρόνια φλεγμονή που προχωρά προς τους ιστούς με μικρότερη αντίσταση, δημιουργώντας συρίγγιο και εκροή κίτρινο καφέ υγρού, που λερώνει συχνά το εσώρουχο. Ο πόνος είναι συχνά ελάχιστος, αναφέρεται ως ενόχληση κοντά στην ουρίτσα, και μειώνεται δραστικά όταν βγαίνει απότομα υγρό. Ακόμη και όταν ο πόνος μειώνεται , η φλεγμονή συνεχίζει να υπάρχει και δημιουργούνται συρίγγιο. Αν το συρίγγιο φτάσει στους σφιγκτήρες του πρωκτού μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα.

Κύστη κόκκυγος θεραπεία.

Το απόστημα της περιοχής του κόκκυγα πρέπει να ανοίγεται και να παροχετεύεται χειρουργικά υπό τοπική αναισθησία ενώ μετα την υποχώρηση της φλεγμονής ή στη χρόνια φάση πρέπει να αφαιρείται συνολικά όλη η αποστηματική κοιλότητα μαζί με τα συρίγγια, με τοπική ή γενική αναισθησία.

Κύστη κόκκυγος επέμβαση

Έχουν περιγράφει διάφορες  τεχνικές για την αντιμετώπιση της κύστης κόκκυγα με σκοπό τη θεραπεία της πάθησης με ελάχιστο πόνο, γρήγορη αποκατάσταση και μικρά ποσοστά υποτροπής.

Η πιο κοινή μέθοδος είναι η αφαίρεση με ελλειπτική τομή της κύστης με το περιεχόμενο, τα συρίγγια. Το τραύμα μπορεί να κλείνεται κατευθείαν με ράμματα (επούλωση κατά πρώτο σκοπό) η να παραμένει ανοιχτό και κλείνει με συχνές αλλαγές και περιποίηση.

  • Ανοιχτή μέθοδος
  • Κλειστή μέθοδος
  • Υβριδική μέθοδος- ημίκλειστη
  • Χειρουργική με laser
  • Χειρουργική με ενδοσκόπηση

Η επέμβαση αποφασίζεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά και διαφέρει κατά περίπτωση.

error: Content is protected !!