ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ | ΜΑΣΤΟΛΟΓΟΣ ΕΥΟΣΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Τι είναι ο καρκίνος του μαστού

Καρκίνος μαστού συμπτώματα

Καρκίνος μαστού στάδια

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Όλα όσα χρειάζεται να μάθετε για την αρρώστια που φοβίζει περισσότερο τις γυναίκες

  • Τι είναι ο καρκίνος του μαστού

  • Καρκίνου μαστού συμπτώματα

  • Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται οι όγκοι του μαστού

Τι είναι ο καρκίνος μαστού 

Ο συχνότερος καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό. Η συχνότητα του αυξάνεται συνεχώς, παράλληλα όμως αυξάνει και το ποσοστό των γυναικών που επιβιώνουν, κυρίως λόγω της πρώιμης διάγνωσης

Είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός μερικών κυττάρων του μαστού, των οποίων το DNA έχει υποστεί βλάβη. Τα κύτταρα αυτά θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο και κάποια στιγμή θα εμφανιστούν ως όγκος.

Οι καλοήθεις όγκοι (συνήθως: ινοαδένωμα, κύστη) είναι πολύ πιο συχνοί από τους κακοήθεις και δεν εξελίσσονται ποτέ σε καρκίνο. Επηρεάζονται από τις γυναικείες ορμόνες και συνήθως αρκεί η παρακολούθησή τους. Κάποιες φορές πρέπει να αφαιρεθούν. 

Οι κακοήθεις όγκοι, ονομάζονται καρκινώματα ή απλά καρκίνος. Δεν δίνουν όμως όλα τα καρκινώματα μεταστάσεις. Τα επικίνδυνα είναι τα διηθητικά καρκινώματα, που σημαίνει ότι μπορούν να διηθούν τα κοντινά όργανα καθώς και τα απομακρυσμένα, δίνοντας μεταστάσεις. Δηλαδή τα κύτταρα τους μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, και έτσι να εξαπλωθούν σε όλο το σώμα (βλέπε κατηγοριοποίηση του καρκίνου του μαστού). 

Η ταυτοποίηση του καρκίνου, προκύπτει από την εξέταση των κυττάρων, τα οποία αφαιρούνται με βιοψία (βλ. διάγνωση).

Καρκίνος μαστού συμπτωματα

Το εύρημα που πιο συχνά οδηγεί στο να βρούμε τον καρκίνο, είναι ένας μικρός ή μεγάλος όγκος στο στήθος, δηλαδή ένα μπιλάκι, ένας όζος / όζοι, συνήθως δεν συνυπάρχει πόνος στο στήθος, μπορούμε να το πιάσουμε ή ακόμα και να το δούμε κάποιες φορές.

Στο 50% των περιπτώσεων, βρίσκεται στο πάνω προς τα έξω τμήμα του μαστού, δηλαδή προς τη μασχάλη. Γενικά, θα πρέπει να παρατηρούμε το στήθος (δέρμα, θηλή) ώστε να καταλάβουμε οποιαδήποτε αλλαγή, ειδικά αν υπάρχει μόνο στη μία πλευρά. 

Δεν είναι όμως δεδομένο ότι ο καρκίνος θα δώσει πάντα συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, μετά το 40ο έτος ηλικίας, κάθε χρόνο χρειάζεται μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό. 

Καρκίνος μαστού στάδια 

Οι όγκοι το μαστού ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια

1) Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (ιστολογικά) των κυττάρων από τα ιποία προέρχεται ο καρκίνος έχουμε το λοβιακό καρκίνωμα (από τα κύτταρα που παράγουν το γάλα, στα λόβια) και το καρκίνωμα των πόρων (από τα κύτταρα των γαλακτοφόρων πόρων, μέσω των οποίων το γάλα φτάνει από τα λόβια στη θηλή). 

Ο πιο συχνός τύπος είναι το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα  

2) Την ικανότητα των κυττάρων να διηθούν, και να εξαπλώνονται. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Τα διηθητικά και τα μη διηθητικά. Δηλαδή: 

  • μη διηθητικό (in situ) πορογενές ή λοβιακό καρκίνωμα
  • διηθητικό πορογενές καρκίνωμα και διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα.

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα αποτελεί το 70-80% των καρκίνων του μαστού, ενώ το λοβιακό καρκίνωμα αποτελεί το 15%. 

3) Την πιθανή εξέλιξη της νόσου, δηλαδή την πρόγνωση και το σύστημα σταδιοποίησης κατά TNM (T= όγκος, Ν=λεμφαδένες, Μ= μεταστάσεις), όπου ταξινομούμε τον καρκίνο σε στάδια:

Στάδιο 0:  Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκουμε τα καρκινώματα in situ, δηλαδή αυτά που δεν εξαπλώνονται, τα μη διηθητικά. Αποτελούν ουσιαστικά παράγοντα αυξημένου κινδύνου για τις επιθετικές, διηθητικές μορφές του καρκίνου. Η επιβίωση στα 5 χρόνια είναι 98%.  

Στάδιο Ι: Οι διηθητικοί καρκίνοι με μέγεθος μέχρι 2 εκ. χωρίς προσβολή των λεμφαδένων.  

Στάδιο ΙΙ Α: Στην κατηγορία αυτή βρίσκουμε τα καρκινώματα με μέγεθος από 2 εως 5 εκ. που δεν έχουν φτάσει στους μασχαλιαίους λεμφαδένες, και τα καρκινώματα με μικρότερο μέγεθος που έχουν όμως φτάσει στους λεμφαδένες.  

Στάδιο ΙΙΒ: Ο καρκίνος έχει μέγεθος 2-5 εκ. και έχει φτάσει σε λεμφαδένες ή μεγαλύτερος από 5 εκ. χωρίς διήθηση λεμφαδένων.  

Στάδιο ΙΙΙΑ: Καρκίνοι οποιουδήποτε μεγέθους, που έχουν φτάσει  στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε ιστούς κοντά στο μαστό.  

Στάδιο ΙΙΙΒ: Ο καρκίνος επεκτείνεται στο θώρακα, τις πλευρές, ή το δέρμα.  

Στάδιο ΙV: Ο καρκίνος έχει δώσει μεταστάσεις. 

4) Τα μοριακά και γενετικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του, δηλαδή ανάλογα με την παρουσία ή όχι κάποιων υποδοχέων στην επιφάνειά τους. 

Οι υποδοχείς είναι πρωτεΐνες που λειτουργούν σαν κλειδαριές, οι οποίες με το κατάλληλο κλειδί ( π.χ ορμόνες) , ενεργοποιούν λειτουργίες του κυττάρου, όπως αυτή του πολλαπλασιασμού του. Ο λόγος, για τον οποίο τους αναζητούμε, είναι γιατί μπορούμε με φάρμακα να τους μπλοκάρουμε, εμποδίζοντας την ανάπτυξη του καρκίνου.

Έχουμε λοιπόν, τους ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων ER και προγεστερόνης PR και τον υποδοχέα  HER2 (υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα).

Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζουμε τους διηθητικούς καρκίνους σε:

ER θετικούς ή αρνητικούς 

PR, θετικούς ή αρνητικούς 

HER2 θετικούς ή αρνητικούς,

καθώς και συνδυασμούς όπως π.χ. ER θετικό HER2 αρνητικό καρκίνωμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, καθορίζεται η θεραπεία. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki67): είναι το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που έχουν την δυνατότητα να διπλασιαστούν. Το όριο είναι 20%, πάνω από το οποίο θεωρητικά τα κύτταρα του καρκίνου πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, άρα είναι πιο επιθετικά (αυξημένη πιθανότητα για εξάπλωση τοπικά και μεταστάσεις).

 

error: Content is protected !!