καρκίνος μαστού | Μαστολόγος  Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Μαστολόγος, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Όλα όσα χρειάζεται να μάθετε για την αρρώστια που φοβίζει περισσότερο τις γυναίκες

Τι είναι ο καρκίνος μαστού

Ο συχνότερος καρκίνος στον γυναικείο πληθυσμό. Η συχνότητα του αυξάνεται συνεχώς, παράλληλα όμως αυξάνει και το ποσοστό των γυναικών που επιβιώνουν, κυρίως λόγω της πρώιμης διάγνωσης. Είναι ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός μερικών κυττάρων του μαστού, των οποίων το DNA έχει υποστεί βλάβη. Τα κύτταρα αυτά θα συνεχίσουν να πολλαπλασιάζονται χωρίς έλεγχο και κάποια στιγμή θα εμφανιστούν ως όγκος.

Οι καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι

Οι καλοήθεις όγκοι (παράδειγμα ινοαδένωμα, κύστη) είναι πολύ πιο συχνοί από τους κακοήθεις και δεν εξελίσσονται ποτέ σε καρκίνο. Επηρεάζονται από τις γυναικείες ορμόνες και συνήθως αρκεί η παρακολούθησή τους. Κάποιες φορές πρέπει να αφαιρεθούν.

Οι κακοήθεις όγκοι, ονομάζονται καρκινώματα ή απλά καρκίνος. Δεν δίνουν όμως όλα τα καρκινώματα μεταστάσεις. Τα επικίνδυνα είναι τα διηθητικά καρκινώματα, που σημαίνει ότι μπορούν να διηθούν τα κοντινά όργανα καθώς και τα απομακρυσμένα, δίνοντας μεταστάσεις. Δηλαδή τα κύτταρα τους μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου, και έτσι να εξαπλωθούν σε όλο το σώμα (βλέπε κατηγοριοποίηση του καρκίνου του μαστού).

Η ταυτοποίηση του καρκίνου, προκύπτει από την εξέταση των κυττάρων, τα οποία αφαιρούνται με βιοψία (βλ. διάγνωση).

Καρκίνος μαστού συμπτωματα

Το εύρημα που πιο συχνά οδηγεί στο να βρούμε τον καρκίνο, είναι ένας μικρός ή μεγάλος όγκος στο στήθος, δηλαδή ένα μπιλάκι, ένας όζος / όζοι, συνήθως δεν συνυπάρχει πόνος στο στήθος, μπορούμε να το πιάσουμε ή ακόμα και να το δούμε κάποιες φορές. Στο 50% των περιπτώσεων, βρίσκεται στο πάνω προς τα έξω τμήμα του μαστού, δηλαδή προς τη μασχάλη. Γενικά, θα πρέπει να παρατηρούμε το στήθος (δέρμα, θηλή) ώστε να καταλάβουμε οποιαδήποτε αλλαγή, ειδικά αν υπάρχει μόνο στη μία πλευρά. Δεν είναι όμως δεδομένο ότι ο καρκίνος θα δώσει πάντα συμπτώματα. Για το λόγο αυτό, μετά το 40ο έτος ηλικίας, κάθε χρόνο χρειάζεται μαστογραφία, υπερηχογράφημα μαστών, κλινική εξέταση από ειδικό χειρουργό.

Καρκίνος μαστού στάδια

Οι όγκοι το μαστού ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα παρακάτω κριτήρια

1) Τα μορφολογικά χαρακτηριστικά (ιστολογικά) των κυττάρων από τα ιποία προέρχεται ο καρκίνος έχουμε το λοβιακό καρκίνωμα (από τα κύτταρα που παράγουν το γάλα, στα λόβια) και το καρκίνωμα των πόρων (από τα κύτταρα των γαλακτοφόρων πόρων, μέσω των οποίων το γάλα φτάνει από τα λόβια στη θηλή).

Ο πιο συχνός τύπος είναι το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα

2) Την ικανότητα των κυττάρων να διηθούν, και να εξαπλώνονται. Εδώ έχουμε δύο κατηγορίες. Τα διηθητικά και τα μη διηθητικά. Δηλαδή:

μη διηθητικό (in situ) πορογενές ή λοβιακό καρκίνωμα

διηθητικό πορογενές καρκίνωμα και διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα.

Το διηθητικό πορογενές καρκίνωμα αποτελεί το 70-80% των καρκίνων του μαστού, ενώ το λοβιακό καρκίνωμα αποτελεί το 15%.

3) Την πιθανή εξέλιξη της νόσου, δηλαδή την πρόγνωση και το σύστημα σταδιοποίησης κατά T N M (T= όγκος, Ν=λεμφαδένες, Μ= μεταστάσεις), όπου ταξινομούμε τον καρκίνο σε στάδια:

  • Στάδιο 0:  Σε αυτήν την κατηγορία βρίσκουμε τα καρκινώματα in situ, δηλαδή αυτά που δεν εξαπλώνονται, τα μη διηθητικά. Αποτελούν ουσιαστικά παράγοντα αυξημένου κινδύνου για τις επιθετικές, διηθητικές μορφές του καρκίνου. Η επιβίωση στα 5 χρόνια είναι 98%.
  • Στάδιο Ι: Οι διηθητικοί καρκίνοι με μέγεθος μέχρι 2 εκ. χωρίς προσβολή των λεμφαδένων.
  •  Στάδιο ΙΙ Α: Στην κατηγορία αυτή βρίσκουμε τα καρκινώματα με μέγεθος από 2 εως 5 εκ. που δεν έχουν φτάσει στους μασχαλιαίους λεμφαδένες, και τα καρκινώματα με μικρότερο μέγεθος που έχουν όμως φτάσει στους λεμφαδένες.
  •  Στάδιο ΙΙΒ: Ο καρκίνος έχει μέγεθος 2-5 εκ. και έχει φτάσει σε λεμφαδένες ή μεγαλύτερος από 5 εκ. χωρίς διήθηση λεμφαδένων.
  •  Στάδιο ΙΙΙΑ: Καρκίνοι οποιουδήποτε μεγέθους, που έχουν φτάσει  στους μασχαλιαίους λεμφαδένες ή σε ιστούς κοντά στο μαστό.
  •  Στάδιο ΙΙΙΒ: Ο καρκίνος επεκτείνεται στο θώρακα, τις πλευρές, ή το δέρμα.
  •  Στάδιο ΙV: Ο καρκίνος έχει δώσει μεταστάσεις.

4) Τα μοριακά και γενετικά χαρακτηριστικά των κυττάρων του, δηλαδή ανάλογα με την παρουσία ή όχι κάποιων υποδοχέων στην επιφάνειά τους.

Οι υποδοχείς είναι πρωτεΐνες που λειτουργούν σαν κλειδαριές, οι οποίες με το κατάλληλο κλειδί ( π.χ ορμόνες) , ενεργοποιούν λειτουργίες του κυττάρου, όπως αυτή του πολλαπλασιασμού του. Ο λόγος, για τον οποίο τους αναζητούμε, είναι γιατί μπορούμε με φάρμακα να τους μπλοκάρουμε, εμποδίζοντας την ανάπτυξη του καρκίνου.

Έχουμε λοιπόν, τους ορμονικούς υποδοχείς οιστρογόνων ER και προγεστερόνης PR και τον υποδοχέα  HER2 (υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα).

Με τον τρόπο αυτό διαχωρίζουμε τους διηθητικούς καρκίνους σε:

ER θετικούς ή αρνητικούς

PR, θετικούς ή αρνητικούς

HER2 θετικούς ή αρνητικούς,

καθώς και συνδυασμούς όπως π.χ. ER θετικό HER2 αρνητικό καρκίνωμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα, καθορίζεται η θεραπεία.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ο δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού (Ki67): είναι το ποσοστό των καρκινικών κυττάρων που έχουν την δυνατότητα να διπλασιαστούν. Το όριο είναι 20%, πάνω από το οποίο θεωρητικά τα κύτταρα του καρκίνου πολλαπλασιάζονται πιο γρήγορα, άρα είναι πιο επιθετικά (αυξημένη πιθανότητα για εξάπλωση τοπικά και μεταστάσεις).

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Πόνος στο μαστό

Aποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα σε γυναίκες που έχουν περίοδο (έμμηνος ρύση) και τις οδηγεί να ζη­τήσουν τη συμβουλή του γιατρού πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα του μαστού.

Δυσκοιλιότητα

 Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος Χειρουργός Πρωκτολόγος. καραολή και Δημητρίου 92, Εύοσμος δυσκοιλιότητα | Χειρουργός Πρωκτολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος Δυσκοιλιότητα τι είναι Ο όρος δυσκοιλιότητα σημαίνει γενικά, δυσκολία κατά την κένωση. Η δυσκολία κατά την...

Αιμορροΐδες στην εγκυμοσύνη

Αιμορροϊδοπάθεια κατά την κύηση. Aποτελεί ένδειξη για καισαρική τομή;  Χειρουργός Πρωκτολόγος Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος 07 Φεβ 2018 Η αιμορροϊδοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί ένα συχνό κλινικό φαινόμενο. Ο επιπολασμός  της νόσου είναι...

Κύστη Κόκκυγος

Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα. Δημιουργείται, συνήθως, από διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα, αλλά ενδέχεται να οφείλεται και σε κύστη που σχηματίστηκε κατά τηv εμβρυϊκή ζωή. Η κύστη κόκκυγος έγινε γνωστή ως “νόσος...
error: Content is protected !!