Ινοαδένωμα αντιμετώπιση | μαστολογος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Ινοαδένωμα Birads 2-3 αντιμετώπιση
Μαστολόγος Χειρουργός Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος,
Ινοαδένωμα

Ινοαδένωμα

Το ινοαδένωμα είναι μια πολύ συχνή καλοήθης πάθηση (όχι καρκίνος) του μαστού. Συνήθως εμφανίζεται σαν μια μάζα (οζίδιο, μπιλάκι, φούσκωμα) στο στήθος, η οποία κινείται όταν την πιέζουμε κατά την ψηλάφηση- αυτοεξέταση.

Τα ινοαδενώματα συχνά αναπτύσσονται κατά την εφηβεία, τα συναντούμε συχνότερα σε νέες γυναίκες (αναπαραγωγική ηλικία), αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε όλες τις ηλικίες.

Συμπτώματα ινοαδενώματος

Τα ινοαδενώματα συνήθως στη ψηλάφηση έχουν σκληροελαστική υφή, ομαλή επιφάνεια και κινητικότητα κάτω από το δέρμα κατά την πίεση. Μπορεί να εμφανιστούν και στον ανδρικό πληθυσμό, αλλά πολύ σπάνια.

Τα ινοαδενώματα μπορεί να προκαλούν πόνο. Κάποιες φορές μπορεί παρουσιάζουν ευαισθησία μέχρι και έντονο πόνο, ειδικά ακριβώς πριν την περίοδο.

Απεικόνιση U/S ινοαδενώματος

Τύποι ινοαδενώματος

Απλό ινοαδένωμα

Τα περισσότερα ινοαδενώματα έχουν μέγεθος 1-3 εκ, ομοιόμορφη δομή στην απεικόνιση (υπερηχογράφημα), και στην εξέταση με μικροσκόπιο εμφανίζουν παντού τον ίδιο τύπο κυττάρων.

Τα απλά ινοαδενώματα είναι σπάνιο να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Σύμπλοκο ινοαδένωμα

Είναι το ινοαδένωμα που στο μικροσκόπιο δεν εμφανίζει όλα τα κύτταρα ίδια, αλλά μερικά έχουν άλλη μορφή (π.χ. ατυπία)

Τα σύμπλοκα ινοαδενώματα (μικτά, άτυπα), έχουν μικρή πιθανότητα να εξελιχθούν σε καρκίνο στο μέλλον

Γιγαντιαία ινοαδενώματα:

κάποιες φορές μπορεί να ξεπεράσουν τα 5 εκ και ονομάζονται γιγαντιαία ινοαδενώματα. Όταν τα συναντούμε σε γυναίκες στην εφηβεία, ονομάζονται νεανικά ινοαδενώματα”

Ινοαδένωμα Αίτια

Ο μαστός αποτελείται από λόβια (αδένες που παράγουν γάλα) και πόρους (σωληνάκια που μεταφέρουν το γάλα στη θηλή). Αυτά περιβάλλονται από ινώδη και λιπώδη ιστό. Αποτελούν μια απόκλιση των φυσιολογικών μεταβολών που συντελούνται στο μαστό λόγω αυξημένης ευαισθησίας στα οιστρογόνα, (κυρίως στην πρώιμη παραγωγική ηλικία 15-25 ετών).

Η άποψη αυτή στηρίζεται στο γεγονος ότι το ινοαδένωμα προέρχεται από ένα λόβιο και όχι από ένα κύτταρο, εμφανίζει την ίδια ορμονική εξάρτηση με τον υπόλοιπο μαζικό αδένα, παράγοντας γάλα κατά την γαλουχία και υποστρέφοντας κατά την εμμηνόπαυση. Έτσι, ενώ προέρχεται από το λόβιο, το αδενικό και ινώδες στοιχείο αναπτύσσεται πέραν του λόβιου και εμφανίζεται σαν μόρφωμα, μάζα, οζίδιο, μπιλάκι

Ινοαδένωμα Διάγνωση

Η διάγνωση πραγματοποιείται με

  • Λήψη ιστορικού
  • Κλινική εξέταση
  • Υπερηχογράφημα, μαστογραφία
  • Βιοψία (με λεπτή, τέμνουσα βελόνη, εκτομή)

Σε γυναίκες νεαρής ηλικίας η διάγνωση πραγματοποιείται συνήθως με κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα ,λόγω πυκνότητας των μαστών. Κατά περίπτωση και βιοψία.

Σε μεγαλύτερες ηλικίες κατά περίπτωση αποφασίζεται η διαγνωστική προσέγγιση

Η θεραπεία του ινοαδενώματος είναι μία και συνίσταται στη χειρουργική αφαίρεση του.

Η αντιμετώπιση του δεν είναι πάντα θεραπευτική, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες κατά περίπτωση, και μπορεί να είναι συντηρητική (παράδειγμα: παρακολούθηση)

Συντηρητική Αντιμετώπιση και χειρουργική θεραπεία

Η συντηρητική αντιμετώπιση με παρακολούθηση μπορεί να έχει ένδειξη σε ινοαδενώματα πολύ μικρά, ή με τεκμηριωμένη στασιμότητα για 2 με 4 εξάμηνα.

Η θεραπεία του ινοαδενώματος είναι χειρουργική και συνίσταται στην αφαίρεση ολόκληρου του όγκου συνήθως με τοπική αναισθησία. Η ένδειξη για θεραπεία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες.

Για μία βλαβη μαστού χαρακτηρισμένη πιθανό ινοαδένωμα ή Birads 2, που δεν προκαλεί συμπτώματα, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Όταν πρόκειται για μια βλάβη χαρακτηρισμένη Birads 3, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι επίσης συντηρητική με δεδομένο οτι δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες (παράδειγμα οικογενειακό ιστορικό) από το ιστορικό της ασθενούς που να θέτουν την ένδειξη περεταίρω διερεύνησης.

Η απόφαση διαφέρει σε κάθε περιστατικό.

 

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Complex Fibroadenoma and Breast Cancer Risk: A Mayo Clinic Benign Breast Disease Cohort Study

Guray M, Sahin AA. Benign breast diseases: Classification, diagnosis, and management. Oncologist. 2006;11;435-449.

Breast cancer arising within fibroadenoma: collective analysis of case reports in the literature and hints on treatment policy

Hartmann LC, Sellers TA, Frost MH, et al. Benign breast disease and the risk of breast cancer. N Engl J Med. 2005;353:229-237

Fibroadenoma progress to ductal carcinoma in situ, infiltrating ductal carcinoma and lymph node metastasis? Report an unusual case

 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

Μόρφωμα μαστού στην εγκυμοσύνη, λοχεία και γαλουχία

error: Content is protected !!