ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΑΣΤΟΥ

Επεμβάσεις για την αντιμετώπιση και θεραπεία παθήσεων μαστού

Η χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού εμπεριέχει διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις όπως:

  • Χειρουργείο για να αφαιρέσουμε όλο το μαστό (Μαστεκτομή)
  • Χειρουργείο για να αφαιρεθεί ένα τμήμα του μαστού (Ογκεκτομή)
  • Χειρουργείο για να αφαιρεθούν οι λεμφαδένες (καθαρισμός μασχαλης)
  • Χειρουργείο για αποκατάσταση του μαστού μετα από μαστεκτομή

Η επιλογή του χειρουργείου εξαρτάται από το μέγεθος, το στάδιο του καρκίνου, την κατάσταση του ασθενούς και διάφορους άλλους παράγοντες, και διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

error: Content is protected !!