Γυναικομαστία | Μαστολόγος Eύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Γυναικομαστία

Μαστολόγος Χειρουργός Εύοσμος, Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Γυναικομαστία | Μαστολογος  Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Γυναικομαστία Πρωτοπαθής ή Δευτεροπαθής

Η γυναικομαστία είναι η διόγκω­ση του ανδρικού μαστού, ευδιάκριτη, τόσο ιστολογικά όσο και ψηλαφητικά. Το μέγεθος της γυναικομαστίας μπορεί να ποικίλει από μία απλή σκληρία μεγέθους μπιζελιού, που βρίσκεται πίσω από τη θηλή του μαστού, μέχρι το μέγεθος ενός κανονικού γυναικείου μαστού. Γενικά θεωρείται η πιο συνηθισμένη παθολογική κατάσταση που συναντούμε στον ανδρικό μαζικό αδένα. Εκτός από τη γνήσια γυναικομαστία υπάρχει και η ψευδογυναικομαστία, κατάσταση στην οποία παρατηρείται αύξηση του μεγέθους των μαστών, που όμως δεν διακρίνεται κατά την ψηλάφηση σαν μάζα ξεχωριστή από το λίπος του μαζικού αδένα. Η γυναικομαοτία διακρίνεται σε

 • ιδιοπαθή ή πρωτοπαθή γυναικομαστία
 • και σε παθολογική ή δευτεροπαθή γυναικομαστία

Η πρωτοπαθής γυναικομαστία διακρίνεται σε εκείνη των νεογέννητων, της εφηβείας και των γερόντων.

Η δευτεροπαθής αποτελεί την γυναικομαστία που εμφανίζεται σαν εκδήλωση μιας άλλης υποκείμενης κατάστασης. Ποικιλία πα­θολογικών καταστάσεων ενοχοποιούνται.

Διάφορα σύνδρομα υπογοναδισμού χαρακτηρίζονται από γυναικομαστία

 • Σύνδρομο Klinefelter ο ασθενής εμφανίζεται με ατροφία των όρχεων, ευνουχοειδισμό, γυναικείου τύπου κατανομή της τρίχωσης και γυναικομαστία. Οι ασθενείς με σύνδρομο Klinefelter έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού.
 • Σύνδρομο Reifenstein

Γενικά στους ασθενείς με υπογοναδισμό οι μαστοί προσομοιά­ζουν με αυτούς των γυναικών. Εκτός δηλαδή από το αυξημένο μέγεθος παρατηρείται επίσης αύξηση του μεγέθους της θηλής και της θηλαίας άλω.

Διάφορες παθήσεις συνοδεύονται από γυναικομαστία αποτελούν οι παρακάτω:

 • καρκίνος των όρχεων
 • το μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα
 • ορισμένοι όγκοι της υπόφυσης που μπορεί να προκαλούν γυναικομαστία σαν αποτέλεσμα της δρά­σης των γοναδοτροπινών στα επινεφρίδια και τους γεννητικούς αδένες,
 • όγκοι του μεσοθωράκιου
 • σπάνιοι όγκοι των επινεφριδίων, είναι δυνατό να παράγουν οιστρογόνα ή πρό­δρομες ουσίες αυτών.
 • Αύξηση του επίπεδου των οιστρογόνων παρατηρείται σπάνια και σε όγκους του στομάχου, του ήπατος και των νεφρών, στην κίρρωση, την παχυσαρκία, τον υπερθυρεο­ειδισμό κ.λπ.
 • Η αμφοτερόπλευρη κρυψορχία, η προσβολή των όρχεων από ιούς ή άλλα λοιμογόνα αίτια (ιός της παρωτίτιδας, λέπρα),
 • η αμφο­τερόπλευρη συστροφή, η ατροφία των όρχεων που οφείλεται σε τραύμα,
 • η χορήγηση σπιρονολακτόνης και κετοκοναζόλης
 • Η έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας, όπως αυτή που παρατηρείται σε προγωρηιιένα στάδια κίρρωσης, αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία δευτεροπαθούς γυναικομαστίας
 • Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και η αιμοκάθαρση συ­χνά επίσης συνοδεύονται από γυναικομαστία.
 • Φάρμακα. (Η γυναικομαστία από φάρμακα είναι η δεύτερη σε συχνότητα μετα την ιδιοπαθή)
 1. τα ανδρογόνα και τα αναβολικά στεροειδή
 2. τα αντιανδρογόνα – θεραπεία του καρκίνου του προστάτη
 3. φάρμακα που δεσμεύουν τους οιστρογονικούς υποδοχείς ή έχουν οιστρογονική δραστηριότητα,
 4. καρδιολογικά φάρμακα όπως η δακτυλίτιδα,
 5. αντι­βιοτικά όπως η ισονιαζίδη, η κετοκοναζόλη και η μετρονιδαζόλη,
 6. τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
 7. αντινεοπλασματικά (αλκυλιωτικοί παράγοντες).
 8. σιμετιδίνη και γενικά οι Η2 ανταγωνι­στές συχνά ενοχοποιούνται για εμφάνιση γυναικομαστίας.

η γυναικομαστία που οφείλεται σε φάρμακα είναι συνήθως ετερόπλευρη με πόνο και ευαισθησία.

Διάγνωση γυναικομαστίας

 • πλήρης φυσική εξέταση με ιδιαίτερη προσο­χή στην εκτίμηση των μαστών, των όρχεων και των δευτερο­γενών χαρακτήρων του φύλου, του θυρεοειδή και του αναπνευστι­κού συστήματος,
 • η λήψη ιστορικού για λήψη φαρμάκων, κατανάλωση αλκοόλ, ηπατική δυσλειτουργία, ή ανεπάρκεια της λειτουργίας των όρχεων (ελάττωση της limbido ή ανικανότητα), Ca πνεύμονα, θυρεοτοξίκωση.

Θεραπεία γυναικομαστίας

Η αντιμετώπιση της γυναικομαστίας είναι συντηρητική με φάρμακα και χειρουργική με υποδόρια μαστεκτομή.

Συντηρητική αντιμετώπιση γυναικομαστίας

 • κλομιφένη,
 • ταμοξιφένη, η οποία δρα σαν αντιοιστρογόνο,
 • δαναζόλη, η οποία δρα σαν αντιγοναδοτροπίνη και έχει ασθενή ανδρογεννητική δράση

Η ταμοξιφένη συνδυάζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και είναι συνήθως το φάρμακο πρώτης εκλογής.

 

Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη σε διάφορες καταστάσεις όπως:

 • εξαιρετικά επώδυνες περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με φάρμακα
 • αντένδειξη στα φάρμακα (κλομιφένη, ταμοξιφένη, δαναζόλη)
 • περιπτώσεις που ωφειλετονται σε φάρμακο, που είναι αδύνατο να διακοπεί ή να αντι­κατασταθεί
 • σε υποτροπή νόσου παρα την φαρμακευτική αγωγή,
 • για αισθητικούς λόγους,
 • σε περιπτώσεις ύποπτου μορφώματος ή παρουσία καρκίνου του μαστού

Βιβλιογραφία

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

error: Content is protected !!