Βιοψία μαστού | Μαστολόγος Εύοσμος Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος

Καραολή και Δημητρίου 92, Εύοσμος Θεσσαλονίκη

Z

Προληπτικός έλεγχος

Z

Υπερηχογράφημα

Z

Εκτίμηση μαστογραφίας

Z

Βιοψία, Χειρουργική μαστού

Βιοψία μαστού

Τί είναι η βιοψία μαστού

Η βιοψία μαστού αποτελεί τη διαδικασία με την οποία αφαιρείται ένα κομμάτι του μαστού, στέλνεται για εργαστηριακές εξετάσεις και καθορίζει αν η ύποπτη περιοχή του μαστού έχει καρκίνο ή όχι.

Στην περίπτωση που υπάρχει καρκίνος, μας δίνει τα χαρακτηριστικά του για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Η βιοψία μαστού παρέχει το ύποπτο για κακοήθεια κομμάτι (ιστοτεμάχιο) μαστού το οποίο εξετάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο από ειδικούς γιατρούς (παθολογοανατομικό εργαστήριο) με σκοπό να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν αλλαγές στα κύτταρα που συνθέτουν αυτό το ιστοτεμάχιο. Το ύποπτο κομμάτι μαστού μπορεί να αποτελείται από μια ασυνήθιστη ψηλαφητή περιοχή, ένα μόρφωμα στη μαστογραφία, μια βλάβη που θα φανεί στον υπέρηχο και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που χρήζει ιστολογικής ταυτοποίησης.

Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης από το κομμάτι μαστού που θα αφαιρεθεί θα καθορίσει αν χρειάζεται επιπλέον χειρουργείο ή άλλη θεραπεία.

Γιατί κάνουμε βιοψία μαστού

Η μόνη εξέταση που διαβεβαιώνει αν μία βλάβη στο μαστό είναι καλοήθης είναι η αφαίρεση ιστού και η αποστολή του για παθολογοανατομική εξέταση. Όλες οι υπόλοιπες εξετάσεις απεικόνισης παραθέτουν εικόνες στις οποίες αποδίδονται ποσοστιαία οι πιθανότητες που έχει μια βλάβη να αποτελεί κακοήθεια. Αυτά τα νούμερα (π.χ. 2% πιθανότητα καρκίνου σημαίνει ότι από τις 100 ύποπτες βλάβες, οι 2 ήταν τελικά καρκίνος) καθορίζονται με βάση τις εξετάσεις βιοψίας που επιβεβαίωσαν ή όχι την παρουσία καρκίνου.

Προκύπτει λοιπόν το ερώτημα γιατί δεν κάνουμε σε όλες τις βλάβες βιοψία. Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αποτελεί το γεγονός ότι είναι πρακτικά άτοπο, δεν μπορεί να εφαρμοστεί ρεαλιστικά πουθενά, στατιστικά είναι ανούσιο και επιπλέον θα αποτελούσε «υπερδιάγνωση» και στη συνέχεια «υπερθεραπεία» (overtreatment). Για το λόγο αυτό υπάρχουν κριτήρια που καθορίζουν πότε θα πρέπει να πραγματοποιείται βιοψία μαστού. Κάποιες από τις ενδείξεις για βιοψία μαστού είναι οι παρακάτω:

 • Ο μαστολόγος εντοπίζει ένα ψηλαφητό ή όχι μόρφωμα, όγκο, μάζα, αλλοίωση, βλάβη, ασυμμετρία ή οτιδήποτε άλλο που είναι ύποπτο για κακοήθεια.
 • Η (ψηφιακή) μαστογραφία εντοπίζει ένα ύποπτο εύρημα
 • Στον υπέρηχο καταγράφεται ένα ύποπτο εύρημα
 • Στη μαγνητική μαστογραφία ανευρίσκεται μια ύποπτη βλάβη
 • Η ασθενής ανακαλύπτει ασυνήθιστη αλλαγή στη θηλή – θηλαία άλω ή στον υπόλοιπο μαστό.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί το γεγονός ότι μέχρι και το 10% των καρκίνου του μαστού μπορεί να μην αναγνωρίζεται στη μαστογραφία. Για το λόγο αυτό, μια διακριτή ψηλαφητή μάζα-μόρφωμα-βλάβη ακόμη και όταν δεν ξεχωρίζει με σαφήνεια στη μαστογραφία ή στον υπέρηχο, το γεγονός από μόνο του δεν αποτελεί ένδειξη καλοήθειας και πρέπει να αφαιρείται εφόσον πληροί τα κριτήρια για βιοψία.

Με απλά λόγια όταν υπάρχει κάτι ασυνήθιστο ή καινούργιο στο μαστό και το πιάνουμε, ασχέτως εάν η μαστογραφία ή το υπέρηχο δεν δείχνουν ακριβώς τί είναι, ή σε περιπτώσεις αυτό δεν φαίνεται καθόλου, δεν έχουμε επιβεβαίωση ότι το ψηλαφητό μόρφωμα δεν είναι καρκίνος και είναι καλοήθης όγκος. Η εξέταση που λέει με βεβαιότητα αν πρόκειται για καλοήθεια (όχι καρκίνος) είναι η βιοψία.

Με ποιους τρόπους πραγματοποιείται η βιοψία μαστού

Η βιοψία μαστού πραγματοποιείται με περισσότερες από μία τεχνικές. Για κάποιες από αυτές χρησιμοποιείται μια βελόνη, για κάποιες η απευθείας αφαίρεση με νυστέρι. Καθεμία από αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η επιλογή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες μερικοί εκ των οποίων είναι οι παρακάτω:

 • πόσο ύποπτη φαίνεται η βλάβη στο στήθος
 • πόσο μεγάλη είναι
 • που ακριβώς εντοπίζεται στο μαστό
 • αν υπάρχει και άλλη ή όχι
 • αν συνυπάρχουν και άλλα νοσήματα στην ασθενή
 • οι προσωπικές επιλογές και επιθυμίες
 • που κατοικεί η ασθενής (δεν πραγματοποιούνται όλες οι τεχνικές σε όλες τις υγειονομικές δομές)

Τεχνικές βιοψίας μαστού αποτελούν

 • Η βιοψία μαστού αναρρόφησης με λεπτή βελόνη ή FNA (fine needle biopsy). Στη βιοψία μαστού FNA χρησιμοποιείται μία σύριγγα με λεπτή βελόνη για να την αναρρόφηση υλικού από την ύποπτη βλάβη στο στήθος.
 • Η βιοψία μαστού με τέμνουσα βελόνη (core needle biopsy). Χρησιμοποιείται μια ειδική βελόνη μεγαλύτερης διαμέτρου από την FNA βιοψία για να αφαιρεθεί ένα πολύ μικρό δείγμα ιστού από το ύποπτο μόρφωμα μαστού
 • Η βιοψία εκτομής ή ανοιχτή ή χειρουργική βιοψία μαστού. Με χειρουργική τεχνική υπό τοπική αναισθησία αφαιρείται όλο το κομμάτι καθώς και μικρό τμήμα ιστού γύρω από τη βλάβη.

Βιοψία μαστού αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα της βιοψίας μαστού (πόρισμα) δείχνει αν η ύποπτη περιοχή του μαστού έχει καρκίνο ή όχι.

Στην περίπτωση που δεν βρέθηκαν καρκινικά κύτταρα στη βιοψία μαστού, το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης δείχνει ότι ο όγκος που εξετάστηκε είναι καλοήθης. Παρόλα αυτά ενίοτε υπάρχει η περίπτωση να χρειαστεί επίσης μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που θα βρεθούν καρκινική κύτταρα στη βιοψία μαστού, οι πληροφορίες που θα δώσει το αποτέλεσμα θα καθορίσουν σε σημαντικό βαθμό τη μετέπειτα θεραπεία.

Τέλος πρέπει να τονιστεί το πολύ θετικό γεγονός ότι στατιστικά το 80% των ασθενών που υποβάλλονται σε βιοψία μαστού αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει καρκίνος στο ύποπτο κομμάτι μαστού.

Το παραπάνω άρθρο διέπεται από ιατρική δεοντολογία, βασίζεται σε διεθνή ιατρικά άρθρα, δεν είναι διαφημιστικό. Ο σκοπός του είναι η σύντομη ενημέρωση του κοινού. Η ανάγνωση του δεν υποκαθιστά την επίσκεψη στον ειδικό χειρουργό μαστολόγο, ούτε παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες που θα οδηγήσουν το κοινό σε λανθασμένα συμπεράσματα

Αιμορροΐδες στην εγκυμοσύνη

Αιμορροϊδοπάθεια κατά την κύηση. Aποτελεί ένδειξη για καισαρική τομή;  Χειρουργός Πρωκτολόγος Εύοσμος  Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος 07 Φεβ 2018 Η αιμορροϊδοπάθεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελεί ένα συχνό κλινικό φαινόμενο. Ο επιπολασμός  της νόσου είναι...

Κύστη Κόκκυγος

Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία φλεγμονή στην περιοχή τoυ κόκκυγα. Δημιουργείται, συνήθως, από διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα, αλλά ενδέχεται να οφείλεται και σε κύστη που σχηματίστηκε κατά τηv εμβρυϊκή ζωή. Η κύστη κόκκυγος έγινε γνωστή ως “νόσος...

Πόνος στο μαστό

Aποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα σε γυναίκες που έχουν περίοδο (έμμηνος ρύση) και τις οδηγεί να ζη­τήσουν τη συμβουλή του γιατρού πιο συχνά από οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα του μαστού.

error: Content is protected !!